Du er her: Forside i Emner i Nordisk modell

Nordisk modell

Leder: Plattformøkonomi, på hvilke vilkår?
Utgjør den digitale plattformøkonomien en fare for den nordiske modellen? Eller er modellen så robust at Norden kan sette betingelser og rammer for den voksende plattformkapitalismen? Hvilke strategier trengs for å påvirke utviklingen? Er en egen nordisk plattformøkonomi mulig? Arbeidsliv i Norden setter fremtidens arbeidsliv I fokus.
Plattformøkonomien: Hvordan regulere arbeidslivet når algoritmene er sjefen?
Regulering er et kjernespørsmål når Nordiske land diskuterer den digitale plattformøkonomien. Utfordringen er å sikre gode arbeidsvilkår for individet, like betingelser for business og skatteinngang til staten. Ny teknologi er bra, men plattformene må utvikles i tråd med arbeidsmarkedet for øvrig.
Detaljstyrning hotar de nordiska arbetsmarknadsmodellerna
Det behövs ett institutionaliserat idéutbyte mellan de nordiska länderna på arbetsmarknadsområdet, anser Oxford Research som jämfört arbetsmarknadspolitiken i de nordiska länderna. De uppmanar också politikerna att undvika detaljstyrning och visa tillit till de som arbetar inom området.
Leder: Fortell, fortell! Hvorfor har vi det så bra i Norden?
Er kunnskapen om Den nordiske modellen i ferd med å forvitre? Gjør vi denne kraften som handler om samarbeid og relasjoner i arbeidslivet, og som er grunnlaget for vår velferd, til et honnørord uten resonans? Arbeidsliv i Norden belyser Den nordiske modellen gjennom hele denne septemberutgaven og kjerneverdiene samarbeid, tillit og medvirkning i tema Ta vare på tilliten!
Ta vare på tilliten!
Tillit skapte ikke velferdsstaten, men velferdsstaten ville vært umulig uten tillit. Men nye modeller for styring og kontroll, utfordrer den nordiske modellen, viser forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet. I København gikk de motsatt vei og innførte tillitsreformen.
De nordiska länderna leder tillitsligan i världen
De nordiska länderna ligger i topp vad gäller tillit. Det betyder att människor törs samarbeta, vilket i hög grad påverkar ekonomin. Och finns det tillit föds ännu mer tillit.
Poul Nielson: Gør voksen- og efteruddannelse obligatorisk i Norden
De fem nordiske lande skal gøre voksen- og efteruddannelse til obligatorisk element i arbejdslivet, og indlede et reelt samarbejde om migration, hvis den unikke nordiske arbejdsmarkedsmodel skal fremtidssikres. Det anbefaler ny rapport fra Nordisk Ministerråd
Hur mår du Norden?
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap med stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Hållbarhet kräver demokratisk grund och har en hög prislapp
De nordiska länderna är föregångare inom hållbar utveckling och välfärd vilka står på en grund byggd av fungerande demokrati. Det var ett av de centrala budskapen när Finland ordnade sin första konferens under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.
Kick-off for "Hur mår du Norden?"
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Dansen, ölen och makten
Det är mycket man inte vet om sina nordiska grannar. Som att stadsfullmäktige i Åbo i Finland håller sina möten på ett dansgolv.
Forskare om flyktingar: ”Sänka lägstalönen är att skapa en ny underklass”
Om en sak råder i huvudsak enighet i flyktingfrågan – de många nyanlända måste integreras i sina nya samhällen. För det krävs bostäder, språkkunskaper, arbete och hur det på bästa sätt kan gå till är ett erfarenhetsutbyte lämpligt för det nordiska samarbetet.
Lizette Risgaard, ny LO-formand: vil kæmpe for den nordiske aftalemodel
Dansk fagbevægelses nyvalgte førstedame, Lizette Risgaard, er varm fortaler for nordisk samarbejde og har allerede vist, at hun vil kæmpe til det sidste for at forsvare den nordiske aftalemodel.
Fælles linje skal afbøde EU-pres på den nordiske model
At bevare den unikke nordiske aftalemodel vil kræve tilpasninger og fælles fodslag. Det var vurderingen hos den danske beskæftigelsesminister, danske EU-politikere og arbejdsmarkedets parter ved en konference med udgangspunkt i en ny rapport om den nordiske aftalemodel og EU.
Leder: Et rom for Nordjobb?
- Ambisjonene er ofte større enn resultatene i det nordiske samarbeidet, men dogmet lever, og følelsen av at det er noe verdifullt som skal passes, pleies og utvikles er stadig vekk i live. Så det er en kjerne der, sier Poul Nielson i Portrett. Kanskje er det et perspektiv verdt å reflektere over når Arbeidsliv i Norden setter fokus på Nordjobb.
Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen
- Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Arbetsmarknad och kön svår nöt för den nya regeringen i Finland
Regeringsförhandlingarna i Finland är förbi och de nya ministrarna i trepartisamarbetet är redo att sätta igång med att lyfta landet ur den ekonomiska krisen. Under de senaste tio åren har politiken visserligen gått på högvarv, men resultaten har uteblivit. En av de svåraste frågorna gäller reformer på arbetsmarknaden.
Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet
Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.
Mindsteløn - noe for Norden?
Mens den nordiske fagbevægelse ser lovbestemt mindsteløn som en katastrofe, ser lønmodtagere i mange andre EU-lande en lovbestemt mindsteløn som et værn mod social dumping og urimelige vilkår på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at gå ind i diskussionen om lovbestemt ligeløn, så alle kan blive mere klar på styrkerne i det kollektive aftalesystem, vi har i Norden, og den værdi det tilfører både lønmodtagere og hele samfundet, siger Bente Sorgenfrey, formand for den samlede fagbevægelse i Norden.
Minstelønn – mulighet eller trussel?
Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.

Side-alternativer

This is themeComment