Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Nordisk modell

Nordisk modell

Fagbevegelsen og den nye tidsånden
Inspirerte av den arabiske våren har demonstranter okkupert gater og torg også i USA og Europa. De har satt fokus på at det er store forskjeller mellom den rikeste prosenten og alle de andre, selv i de vestlige landene. Norden har lange tradisjoner for et samarbeid om utviklingen i samfunns- og arbeidsliv. Men fagbevegelsen i nordiske land taper oppslutning. Det kan true legitimiteten deres og forrykke balansen som den nordiske modellen bygger på.
Leder: Utjevning gir bærekraft
Økonomisk krise, politiske jordskjelv og terror i Nordens midte som savner sidestykke i moderne tid, har satt preg på de nordiske landene. ”Kriser tester kraften i nordiske velferdsmodeller" er månedens Tema. Et viktig spørsmål der er: Må velferdsmodellene tilpasses for at ikke ulikhetene i landene skal bli for store?
Utjevning drivkraft bak Islands suksess
Høyere skatter for dem som har mest, skjerming av de fattige og gjeldslette for bedrifter og husholdninger som gikk i lånefella, er litt av oppskriften for å få en konkurs stat på rett vei, viser erfaringer fra Island. Dessuten trengs det grundig opprydding etter festen, å få orden i økonomien og hindre at skurkeri kan gjenta seg.
Valgkamp i krisens tegn
Hvilke politikere kan bedst styre Danmark igennem den aktuelle økonomiske krise, hvor stadig flere danskere frygter økonomisk fallit og arbejdsløshed? Det er det altafgørende spørgsmål i den danske valgkamp.
Kriser tester kraften i nordiske velferdsmodeller
Nordiske land har i den senere tid blitt utsatt for store utfordringer. Den økonomiske krisen traff Island med orkan styrke, de politiske maktforholdene i Finland så radikalt annerledes ut etter valget den 22 juni og Norge ble en måned senere rammet av terror. Men utfordringene viser også styrken i Nordens velferdssamfunn. I Oslo demonstrerte 200 000 med roser i hånden. I Island prioriterer politikerne sosial utjevning etter den økonomiske kollapsen og i Danmark er tema i valgkampen økonomien og arbeidsløsheten.
Norske Rigmor Aasrud skal avdekke myter om den nordiske likheten
Samarbeidsminister Rigmor Aasrud vil engasjere grasrota i de nordiske landene når Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2012. De nordiske velferdsmodellene er et tema som kan appellere både til et folkelig engasjement og politisk diskusjon, synes hun. Sentralt står også bedre språkforståelse og enklere ferdsel over landegrensene.
Globaliseringen gir puff til nye nordiske fortellinger
Hvordan kan Norden samarbeide bedre for å stå sterkere i møtet med de store globale utfordringene? Hvordan kan landene i felleskap bidra til økt vekst og trekke til seg rett kompetanse? Hvilke innsatser virker best for at de som står utenfor, skal inkluderes i arbeidslivet? En akselererende globalisering forandrer den store nordiske fortellingen.
Bemanningsbransjen forstyrrer maktbalansen
Arbeidsmarkedet preges av en økende mobilitet i alle retninger. De senere årene har det i raskt tempo vokst fram en hel bransje som skaffer vikarer til sykehus, sykehjem, restauranter, renhold, industri for å nevne noen. I Sverige er fagbevegelsen stolt over å ha oppnådd en unik kollektivavtale for bemanningsbransjen. Arbeidsliv i Norden har oppsøkt arbeidstakere og arbeidsgivere i flere nordiske land for å finne ut hvordan man møter utviklingen, og spør: Hva er det ved bemanningsbransjen som utfordrer de nordiske arbeidsmarkedene?
Leder: Arbeidskraft på flyttefot skaper uro
Jeg har befridd mitt eget arbeid fra tidens og plassens bøyer, sier Microsofts Finlandssjef i artikkelen om åpne kontorlandskap.
Bemanningsbranschen utmanar den nordiska modellen
Med jämna mellanrum bryter ”Den stora debatten” om bemanningsbyråerna ut i de nordiska länderna, trots att de bara står för en bråkdel av de anställda. Vad är det som gör att anställningsformen verkar så utmanande på den nordiska modellen? 0,8 – 1,3 procent av den yrkesaktiva befolkningen arbetar som vikarier i Norden, mot 1,7 procent i genomsnitt i Europa. Innan årets slut ska EU:s bemanningsdirektiv ha genomförts.
Vikarbyråene: Gjøkunge i norsk arbeidsliv?
I år implementeres vikarbyrådirektivet som skal bedre arbeidskraftsmobiliteten og legge til rette for vikarbyråer som bedrifter. Det nedfeller dessuten krav til likebehandling av fast ansatte og arbeidstakere rekruttert gjennom vikarbyråer. Men vet vi nok om vikarbyråer som fenomen? Er de nordiske velferdssamfunnene klar for en slik aktør?
Norden kan vinde på social kapital
De nordiske lande er uformelle verdensmestre i social kapital, og det er en markant konkurrencefordel. Men det kræver, at virksomhedslederne bliver bedre til at udnytte potentialet, fastslår ny dansk bog.
Svårt att exportera det nordiska förtroendet
Den nordiska modellen brukar beskrivas som ett samhällssystem med starka fack- och arbetsgivarföreningar, en aktiv stat och ett generöst socialt säkerhetsnät. Men det finns ett kulturellt särdrag som gör det svårt att exportera modellen till andra länder. I Norden litar folk på varandra extremt mycket.
Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark
Stadig flere vigtige aftaler træffes af politikerne uden om parterne på arbejdsmarkedet. Eksperter frygter, at det kan undergrave den tillid, der er bærende for den danske model, og at det vil resultere i uansvarlighed.
Tillit bristvara i Finland
Välfärdsstaten utgör ett system av förtroende där invånarna upplever olika arrangemang som mer eller mindre självklara, men något håller på att förändras i grunden. Forskare upplever till exempel att Finland viker bort från idén att alla invånare ska integreras i samhället.
När tilliten försvann i Island blev komikern Jón Gnarr borgmästare
Valet av komikern Jón Gnarr som Reykjaviks borgmästare i kommunvalet i våras visar på den bristande tillit som invånarna i huvudstaden fått till traditionell politik och makthavare. Gnarrs parti, Bästa partiet, segrade och bildade en koalition med det socialdemokratiska partiet Alliansen (Samfylkingin).
Hur ser kineserna på svenska ledarskapstraditioner?
Den svenska ledarskapstraditionen kännetecknas av ett stort förtroende för de anställda. Ledningen förutsätter att personalen kan arbeta självständigt och utan att de behöver övervakas tätt. Men hur fungerar de svenska företagen i utlandet? Passar den svenska dalahästen och den kinesiska draken ihop?
Svenska Metall måste ha förtroende för motståndaren
- Det som man absolut inte får göra i en löneförhandling är att ljuga. Man behöver inte säga allt, men ljuger man har man inte längre något förtroende.
Tema: Norden på tillitstoppen, også i fremtiden?
Nordiske land rager på topp når det gjelder tillit i befolkningene. Anders Jago er ordfører i den svenske byen Södertälje, der 40 prosent av innbyggerne har utenlandsk bakgrunn. Utfordringen er å binde lokalsamfunnet sammen. Arbeidsliv i Norden undersøker hvordan tilliten utfordres på ulike måter når den nordiske modellen konfronteres med arbeidsforholdene i Kina, med politiske diktater i Danmark og islendinger som i ren protest valgte en komiker til borgermester i Reykjavik. I Finland hevder forskere at velferdssamfunnet ikke omfatter alle.
Slutstreck för Laval-målet
Sveriges Högsta domstol avslog att riva upp Arbetsdomstolens dom. Arbetsrättsexpert föreslår att staten tar på sig ett ansvar för det stora skadestånd som fackföreningarna nu tvingas betala.

Side-alternativer

This is themeComment