Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

Norden – ikke billigere, men smartere?

(13. Oktober 2016) Smarte løsninger er ofte digitale. Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen og influerer livene våre på helt nye måter. Hvordan ser utviklingen ut i praksis, og hva er Nordens bidrag? Spørsmålene er flere: Kan fremtiden bli for smart? Må vi stille flere spørsmål? Diskutere mer?

Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017

Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017

(13. Oktober 2016) Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?

Fortell, fortell! Hvorfor har vi det så bra i Norden?

(16. September 2016) Er kunnskapen om Den nordiske modellen i ferd med å forvitre? Gjør vi denne kraften som handler om samarbeid og relasjoner i arbeidslivet, og som er grunnlaget for vår velferd, til et honnørord uten resonans? Arbeidsliv i Norden belyser Den nordiske modellen gjennom hele denne septemberutgaven og kjerneverdiene samarbeid, tillit og medvirkning i tema Ta vare på tilliten!

FFC-ordföranden Jarkko Eloranta: Det kan inte vara bra för Finland att finnarna blir fattigare

FFC-ordföranden Jarkko Eloranta: Det kan inte vara bra för Finland att finnarna blir fattigare

(15. September 2016) Sedan juni i år styrs den största fackliga organisationen i Finland, FFC (eller SAK på finska) av Jarkko Eloranta. I en porträttintervju med Arbeidsliv i Norden angriper han regeringens politik inom arbetslivsområdet för att för ensidigt koncentrera sig om att göra den finska arbetskraften billigare.

ILO: Utrygge utsikter for fremtidens arbeidsliv, tid for å handle

ILO: Utrygge utsikter for fremtidens arbeidsliv, tid for å handle

(15. September 2016) Skumle trekk kan prege fremtidens arbeidsliv: tendensene vi ser er at den globale veksten avtar, jobber forsvinner, arbeidskontrakter endres, ulikhetene øker og veksten i middelklassen flater ut. Men ikke alt peker i negativ retning, og som Finlands justis- og arbeidsminister sier, det er mulig å påvirke utviklingen:

Arbeidets nye former utfordrer samfunnskontrakten

(20. Juni 2016) «Gjør din plikt, krev din rett» beskriver forholdet mellom individ og samfunn. Når mer av arbeidet blir plattformbasert og kuttet i småbiter kan skattegrunnlaget utarmes, og samfunnskontrakten bli brutt. Hva er plikt og hva er rett når crowd work endrer arbeidets form og innhold. Holder samfunnets institusjoner tritt? Henger fagforeningene med, eller arbeidsretten? Og hva er egentlig crowd work?

Leder: Arbeidets nye former utfordrer samfunnskontrakten

(20. Juni 2016) «Gjør din plikt, krev din rett» beskriver forholdet mellom individ og samfunn. Når mer av arbeidet blir plattformbasert og kuttet i småbiter kan skattegrunnlaget utarmes, og samfunnskontrakten bli brutt. Hva er plikt og hva er rett når crowd work endrer arbeidets form og innhold. Holder samfunnets institusjoner tritt? Henger fagforeningene med, eller arbeidsretten? Og hva er egentlig crowd work?

Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt

Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt

(14. Juni 2016) God ledelse er avgjørende viktig for et godt arbeidsmiljø mener NIVAs nye direktør, Birgitta Forsström. Nå tilbyr NIVA kurs i helsefremmende ledelse og mangfoldsledelse i tillegg til mer tradisjonelle tema. Sånn vil hun skape nye nordiske arenaer for utdanning på arbeidsmiljøområdet.

Den psykososiale utfordringen

(20. Mai 2016) Historien om Kristján fra Island i månedens tema viser hvordan unge ofte er sterkt utsatt i arbeidslivet. Når Arbeidsliv i Norden setter det psykososiale arbeidsmiljøet i fokus, er beretningen bredere. Tema handler om behovet for organisatoriske endringer og viser hvordan systematisk innsats kan snu sykefravær til nærvær på jobben.

Ålands lantråd Katrin Sjögren: Tusenkonstnär som stiftar egna lagar

Ålands lantråd Katrin Sjögren: Tusenkonstnär som stiftar egna lagar

(19. Mai 2016) Liberalen Katrin Sjögren leder Ålands landskapsregering sedan november i fjol och utmaningarna står på kö. Det ska sparas på alla håll och kanter, Ålands största fabrik har varit nedläggningshotad och satsningen på vindkraft – en profilfråga för Åland – verkar blåsa sin kos.

Hvor går vi, Norden?

(17. April 2016) På Nordisk råds Temamøte i Oslo 19. april kommer nye grensehindringer til debatt. Det vil i praksis si grensekontrollen for reisende fra Danmark til Sverige, og som kan bli innført for reisende i motsatt retning. Arbeidsliv i Norden følger debatten, og ser på den grunnleggende utfordringen: hva som gjøres for at flyktninger og innvandrere skal bli integrert i arbeidslivet.

Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

(16. April 2016) Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Når Norge tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, er dette perspektiver hun vil løfte frem.

Carola Lemne: Fremtidsoptimist på vegne av Sveriges næringsliv

Carola Lemne: Fremtidsoptimist på vegne av Sveriges næringsliv

(03. April 2016) Carola Lemne er fremst blant likemenn i Svenskt Näringsliv og talskvinne for 60 000 små og store foretak. Lavere kostnader for arbeidsgiverne er hennes oppskrift for å få flere nyankomne i arbeid. Startjobb med lavere lønn og lavere skatt gir mer i posen til både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Feministisk svensk utrikespolitik - fnissfaktorn är borta

Feministisk svensk utrikespolitik - fnissfaktorn är borta

(04. Mars 2016) Den svenska feministiska regeringen vill i sin utrikespolitik verka för kvinnors rättigheter, representation och resurser utifrån den realitet som kvinnor lever i. Vad en feministisk utrikespolitik exakt är låter sig inte definieras, men är ett perspektiv som ska genomsyra allt som sker i utrikesförvaltningens regi.

Jämställdhet berör såväl småbarnsförälder som general

(04. Mars 2016) Under det gångna året fick Danmark sin första kvinnliga ledare för LO och Norge sin första kvinnliga ordförande i Högsta domstolen. Fortfarande finns det några få maktpositioner bland de 24 som Arbeidsliv i Norden mäter som ingen kvinna haft. Men den enda position som aldrig har erövrats av en kvinna i något nordiskt land, är överbefälhavare för försvaret.

Kristin Lund: Det finns ingen genväg till jämställdhet inom försvaret

Kristin Lund: Det finns ingen genväg till jämställdhet inom försvaret

(04. Mars 2016) Generalmajor Kristin Lund från Norge är den första kvinnan som utnämnts till befälhavare för en av FN:s fredsbevarande styrkor. Hon tror att det kommer en kvinnlig överbefälhavare i ett av de nordiska länderna inom fyra år.

Mer samarbeid, ikke mer splittelse

(08. Februar 2016) Hur mår du, Norden? spør Finland ved avsparket for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd. Gjennom sitt program vil de fremme spennende møter og nye tanker. Fremtiden handler om å finne nye samarbeidsformer på kryss og tvers av fag og landegrenser. Norden vil ha nye perspektiver på nye utfordringer. Hvorfor?

Hållbarhet kräver demokratisk grund och har en hög prislapp

(08. Februar 2016) De nordiska länderna är föregångare inom hållbar utveckling och välfärd vilka står på en grund byggd av fungerande demokrati. Det var ett av de centrala budskapen när Finland ordnade sin första konferens under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.

Kunst, kultur og det gode liv

Kunst, kultur og det gode liv

(07. Februar 2016) Hva om vi snudde pyramiden opp ned og ikke lot Finansdepartementets briller dominere samfunnsutviklingen, men lot Kulturdepartementet, som oftest er plassert lengst ned i hierarkiet, sile de overordnete spørsmålene om satsninger og en bærekraftig utvikling? Ville det gjøre en forskjell?

Islands välfärdsvakt dämpade krisen och ledde till starkare nordiskt samarbete

Islands välfärdsvakt dämpade krisen och ledde till starkare nordiskt samarbete

(07. Februar 2016) Målet för det finska programmet för det nordiska samarbetet är att välfärden ska säkras genom ett utökat samarbete mellan olika departement och organisationer . Men går det att genomföra i praktiken? Välfärdsvakten i Island är ett av de bästa exemplen på ett innovativt sätt att samarbeta.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment