Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme

OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme

(21. Juni 2018) Tidligere statsminister Mari Kiviniemi har et langt liv bak seg i finsk politikk. Som visegeneralsekretær i OECD har hun brukt mye tid på å rådgi verdens regjeringer om utvikling og vekst. Fra årsskiftet er det slutt, da vil hun hjelpe Finland på fote som leder for næringslivsorganisasjonen Finsk handel.

Kompetanse – en nøkkel til den teknologiske utviklingen

(28. Mai 2018) Den teknologiske utviklingen; hvordan påvirkes jobbene og hvilke krav stilles til kompetanse? Dette var spørsmål som ble reist under den tredje nordiske konferansen om fremtidens arbeidsliv. Ingen enkle spørsmål å besvare når fasiten er i utvikling. Hvordan møter myndighetene og partene endringene? Og hvordan skal kravene til kompetanse tilfredsstilles? Er ansvaret avklart?

Britt Östlund: Teknik är skapad av människor - därför kan den påverkas

Britt Östlund: Teknik är skapad av människor - därför kan den påverkas

(28. Mai 2018) 80-åringar är betydligt mer olika än 40-åringar, ändå betraktas ofta äldre som en homogen grupp utan särskilda kunskaper om teknikanvändning. Det begränsar innovationer och påverkar hur välfärdsteknik utformas för äldre, konstaterar Britt Östlund, professor vid KTH med fokus på äldre och välfärdsteknologi.

Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen

(19. April 2018) Alt står ikke til gull, men i Norden gjør man noe bra: løfter frem problemene, ser på tiltakene, vil gjerne lære av det andre gjør uten å viske ut politiske skillelinjer. Sånn er det også når man diskuterer inkludering i arbeidsmarkedet, #metoo og kriminalitet i arbeidslivet. Samarbeid på bred front skal sikre at pilene peker rett vei.

Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget

Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget

(19. April 2018) Det kalles «ordning och reda», grå økonomi, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet, men tross ulike navn, problemene er felles og angår hele Norden og Europa. Det dreier seg om kriminelle nettverk, rå utnyttelse av arbeidskraft, virksomhet på kanten av loven og konkurranse på ulike vilkår. Forhold som avfødte en enstemmig resolusjon på ministermøtet i Stockholm 13. april.

Konstnärsnämndens Anna Söderbäck: #metoo viser behov for en ny type ledere

Konstnärsnämndens Anna Söderbäck: #metoo viser behov for en ny type ledere

(19. April 2018) #metoo har gått som en løpild i Norden. I Sverige samlet 65 yrkesgrupper sine berettelser under egne opprop. Først ut var kunstnerne under hashtags som #tystnadtagning og #ViSjungerUt. Her deltok også Anna Söderbäck med sine erfaringer. Hun etterspør en ny type ledelse.

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

(23. Mars 2018) Oslo har fått et nytt universitet, det tredje største i Norge. OsloMet – storbyuniversitetet skal utdanne fremtidens arbeidskraft innen en rekke profesjoner. Får rektor det som han vil, skal likestilling ha forrang, digitalisering ha topp prioritet, og fagene skal utvikles i skjæringspunktet mellom forskning, undervisning og praksis.

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

(23. Mars 2018) Grönländska kommuner som är lika stora som hela Frankrike. Fem länder vars samlade ekonomi skulle vara den tolfte största i världen. Städer där 62 procent av arbetskraften är anställd inom kunskapsintensiva verksamheter. Norden handlar om allt detta.

Likestilling i Norden 2018 – fra metoo til nye strukturer

(07. Mars 2018) #metoo har brakt seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor kvinner frem i lyset og demonstrerer et tidsskille når det gjelder diskriminering. Men det trengs både stemmer, engasjement og strukturelle grep hvis likestilling skal nås. Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer viser at nordiske piler peker litt ulik vei, men ting er i ferd med å skje.

Innovasjon en forutsetning for inkludering

(08. Februar 2018) Økonomien viser fremgang i hele Europa, det gir håp for Europas unge. Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves endringer i tankesett og handling. Arbeidsliv i Norden viser med ulike eksempler hvordan nytenkning kombinert med strukturelle endringer gir utsatte unge mulighet til å blomstre, og hvordan unge gründeres virksomhet gir arbeid til flere.

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom?

(08. Februar 2018) Den norske regjeringa inviterer til inkluderingsdugnad. Prisverdig initiativ. Men statsrådane bør også ta ein kikk på strukturane bak om innsatsen skal verte meir enn plaster på såret. Kanskje må vi tenke annleis om korleis skule og arbeid kan kombinerast.

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

(08. Februar 2018) Islands social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar ansvarar också för arbetslivsfrågorna. Han träffade parterna på arbetsmarknaden redan den första veckan han var minister. Under den närmaste tiden är två saker livsviktiga, enligt honom: Att bibehålla den goda kontakten med arbetsmarknadsparterna och att förstärka tilliten mellan ministeriet, regeringen och parterna.

Norska arbetsgivare: de som arbetstränats hamnar längre ned i bunken

(08. Februar 2018) Arbetslöshet i unga år har en stigmatiserande effekt som kan vara länge. Det finns det omfattande forskning som visar. Men är det alltid bättre att jobba, oavsett kvaliteten på jobbet? Kan det rentav vara bättre att avstå? Kan en arbetsmarknadskurs förvärra möjligheten att anställas?

Gullformelen

(09. Desember 2017) Når vi kan se med selvsyn at roboten slår perfekt salto, vet vi at det har skjedd et teknologisk sprang. Konsekvensene kan vi ikke overskue, men endringene som skjer, krever omstilling. Til hva? Hvordan ruster vi oss for nye tider? Det er sånne spørsmål det tumles med blant politikere, i arbeidslivet, i forskning og i Arbeidsliv i Norden. Hva er gullformelen?

Magnus Gissler: Växande internationellt intresse för nordisk avtalsmodell

Magnus Gissler: Växande internationellt intresse för nordisk avtalsmodell

(08. Desember 2017) – Min bild är att det har skett ett trendbrott och att både intresset för och förståelsen av den nordiska modellen har ökat i omvärlden. Det ökar också energin i det nordiska samarbetet, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för NFS, Nordens fackliga samorganisation.

Risikobasert tilsyn på ville veier?

Risikobasert tilsyn på ville veier?

(06. Desember 2017) Nordiske arbeidstilsyn har ennå et stykke å gå før de har fullgode metoder for utvelgelse av virksomheter. Men kritikere som antyder at disse etatene mangler vilje til å oppsøke risiko, bommer på mål.

Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?

(23. November 2017) Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.

Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel

Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel

(23. November 2017) Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.

Det er i arbeidslivet det skjer

(22. Oktober 2017) Det er et tidsskifte i tenkningen om arbeidsmiljøet. Krav til omstilling og økt produktivt, en aldrende befolkning og ikke minst at kostnadene ved et dårlig arbeidsmiljø overskrider fattbare summer, dytter på behovet for nytenkning. Hva nytter? Kjøpe seg ut av ulykken, eller sette innholdet i arbeidet i fokus? Og hva skjer i det nye arbeidslivet som presser seg frem?

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

(22. Oktober 2017) Godt arbeidsmiljø er god butikk, sier Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ikke bare det: I Norden har vi vært dyktige på å bruke arbeidsmiljøet for å håndtere endringene i arbeidslivet på en god måte. Arbeidsmiljøet har vært en styrke i fortiden, det må det også bli fremover, oppfordrer han.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment