Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

Det nordiske DNA

(15. Desember 2016) Over 90 prosent av nordiske kvinner foretrekker å jobbe utenfor hjemmet, viser ILOs undersøkelse som ble presentert på konferansen Global Gender Dialogue under arbeidsministermøtet i Helsinki. Heldigvis. Nordiske kvinners innsats i arbeidslivet er unik. Kan det da være noe å lære av kvinner fra helt andre deler av verden?

ILOs Deborah Greenfield: I dialog med Norden om likestilling og fremtidens arbeidsliv

ILOs Deborah Greenfield: I dialog med Norden om likestilling og fremtidens arbeidsliv

(15. Desember 2016) Deborah Greenfield var med i overgangsadministrasjonen fra Bush til Obama, var regjeringsadvokat i arbeidsdepartementet, juridisk ekspert i USAs største fagforening og er nå, som visegeneraldirektør, med å ta ILO inn i en ny tid. I møte med nordiske arbeidsministere er Deborah Greenfield imponert over diskusjonen.

Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?

Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?

(14. Desember 2016) Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.

Alt henger sammen med alt – også Norden

(15. November 2016) Fokus for nordisk samarbeid 2017 presenteres under tittelen: Et Europa i en brytningstid trenger et sterkt Norden. Så, hva skal til for å bygge og fremme Norden? Økt satsing på kunnskap og deling av viten? Større bevissthet om den nordiske velferdsmodellen? Økt fokus på nordiske verdivalg? Er et mer autoritært arbeidsliv et nordisk veivalg?

Henrik Normann i NIB - välfärden behöver också en bankdirektör

Henrik Normann i NIB - välfärden behöver också en bankdirektör

(15. November 2016) Henrik Normann leder en av de mest framgångsrika nordiska institutionerna, Nordiska investeringsbanken. Den fyller 40 år i år och upprättades med kapital från alla de fem nordiska länderna.

Hvorfor gikk det så bra med Island?

Hvorfor gikk det så bra med Island?

(15. November 2016) I perioden fra krisa slo inn i 2008 og frem til 2011 hadde Island den største inntektsutjevningen i Europa. En utbredt tenkemåte er at økonomiske kriser krever innstramminger. Island er et eksempel på det motsatte. Velferd virker bedre enn innstrammingstiltak, hevder forskerne bak rapporten Velferdskonsekvenser av finanskrisa.

 Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

(11. November 2016) Flyktingar är annorlunda som grupp jämfört med arbetsinvandrare. Integrationen av fjolårets rekordstora inströmning av flyktingar till Norden kommer därför troligen att gå trögare än för arbetsinvandrarna. Det finns dessutom en risk för att integrationen på arbetsmarknaden går åt fel håll efter 5-10 år, varnade forskarna på ett nordiskt seminarium som arrangerades i Oslo.

Direkt från Köpenhamn: Nordiska rådet brottas med språkfrågor

Direkt från Köpenhamn: Nordiska rådet brottas med språkfrågor

(02. November 2016) - Välkomna till vårt nordiska Babels torn, sa den danske litteraturkritikern Klaus Rothstein, när han kvällen innan Nordiska rådets litteraturpris delades ut hade samlat 10 av de 14 kandidaterna i Den Sorte Diamant i Köpenhamn.

Norden – ikke billigere, men smartere?

(13. Oktober 2016) Smarte løsninger er ofte digitale. Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen og influerer livene våre på helt nye måter. Hvordan ser utviklingen ut i praksis, og hva er Nordens bidrag? Spørsmålene er flere: Kan fremtiden bli for smart? Må vi stille flere spørsmål? Diskutere mer?

Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017

Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017

(13. Oktober 2016) Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?

Fortell, fortell! Hvorfor har vi det så bra i Norden?

(16. September 2016) Er kunnskapen om Den nordiske modellen i ferd med å forvitre? Gjør vi denne kraften som handler om samarbeid og relasjoner i arbeidslivet, og som er grunnlaget for vår velferd, til et honnørord uten resonans? Arbeidsliv i Norden belyser Den nordiske modellen gjennom hele denne septemberutgaven og kjerneverdiene samarbeid, tillit og medvirkning i tema Ta vare på tilliten!

FFC-ordföranden Jarkko Eloranta: Det kan inte vara bra för Finland att finnarna blir fattigare

FFC-ordföranden Jarkko Eloranta: Det kan inte vara bra för Finland att finnarna blir fattigare

(15. September 2016) Sedan juni i år styrs den största fackliga organisationen i Finland, FFC (eller SAK på finska) av Jarkko Eloranta. I en porträttintervju med Arbeidsliv i Norden angriper han regeringens politik inom arbetslivsområdet för att för ensidigt koncentrera sig om att göra den finska arbetskraften billigare.

ILO: Utrygge utsikter for fremtidens arbeidsliv, tid for å handle

ILO: Utrygge utsikter for fremtidens arbeidsliv, tid for å handle

(15. September 2016) Skumle trekk kan prege fremtidens arbeidsliv: tendensene vi ser er at den globale veksten avtar, jobber forsvinner, arbeidskontrakter endres, ulikhetene øker og veksten i middelklassen flater ut. Men ikke alt peker i negativ retning, og som Finlands justis- og arbeidsminister sier, det er mulig å påvirke utviklingen:

Arbeidets nye former utfordrer samfunnskontrakten

(20. Juni 2016) «Gjør din plikt, krev din rett» beskriver forholdet mellom individ og samfunn. Når mer av arbeidet blir plattformbasert og kuttet i småbiter kan skattegrunnlaget utarmes, og samfunnskontrakten bli brutt. Hva er plikt og hva er rett når crowd work endrer arbeidets form og innhold. Holder samfunnets institusjoner tritt? Henger fagforeningene med, eller arbeidsretten? Og hva er egentlig crowd work?

Leder: Arbeidets nye former utfordrer samfunnskontrakten

(20. Juni 2016) «Gjør din plikt, krev din rett» beskriver forholdet mellom individ og samfunn. Når mer av arbeidet blir plattformbasert og kuttet i småbiter kan skattegrunnlaget utarmes, og samfunnskontrakten bli brutt. Hva er plikt og hva er rett når crowd work endrer arbeidets form og innhold. Holder samfunnets institusjoner tritt? Henger fagforeningene med, eller arbeidsretten? Og hva er egentlig crowd work?

Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt

Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt

(14. Juni 2016) God ledelse er avgjørende viktig for et godt arbeidsmiljø mener NIVAs nye direktør, Birgitta Forsström. Nå tilbyr NIVA kurs i helsefremmende ledelse og mangfoldsledelse i tillegg til mer tradisjonelle tema. Sånn vil hun skape nye nordiske arenaer for utdanning på arbeidsmiljøområdet.

Den psykososiale utfordringen

(20. Mai 2016) Historien om Kristján fra Island i månedens tema viser hvordan unge ofte er sterkt utsatt i arbeidslivet. Når Arbeidsliv i Norden setter det psykososiale arbeidsmiljøet i fokus, er beretningen bredere. Tema handler om behovet for organisatoriske endringer og viser hvordan systematisk innsats kan snu sykefravær til nærvær på jobben.

Ålands lantråd Katrin Sjögren: Tusenkonstnär som stiftar egna lagar

Ålands lantråd Katrin Sjögren: Tusenkonstnär som stiftar egna lagar

(19. Mai 2016) Liberalen Katrin Sjögren leder Ålands landskapsregering sedan november i fjol och utmaningarna står på kö. Det ska sparas på alla håll och kanter, Ålands största fabrik har varit nedläggningshotad och satsningen på vindkraft – en profilfråga för Åland – verkar blåsa sin kos.

Hvor går vi, Norden?

(17. April 2016) På Nordisk råds Temamøte i Oslo 19. april kommer nye grensehindringer til debatt. Det vil i praksis si grensekontrollen for reisende fra Danmark til Sverige, og som kan bli innført for reisende i motsatt retning. Arbeidsliv i Norden følger debatten, og ser på den grunnleggende utfordringen: hva som gjøres for at flyktninger og innvandrere skal bli integrert i arbeidslivet.

Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

(16. April 2016) Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Når Norge tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, er dette perspektiver hun vil løfte frem.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment