Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet

Et arbeidsliv i forandring medfører nye krav og utfordringer til arbeidslivets aktører, politikere og samfunnet for øvrig. Dette var bakteppet da Anniken Hauglie inviterte til rådslag på nordisk ministermøte i Oslo nylig. Arbeidsmiljøets betydning for konkurransekraften var åpningstema.

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet - Les mer…

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram

Nytt samarbeidsprogram, et omfattende nordisk prosjekt om fremtidens arbeidsliv, en vending i tenkningen om arbeidsmiljøet og økt vekt på arbeidslivet som arena for integrering, var saker arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie løftet frem ved avslutningen av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2017.

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram - Les mer…

Medbestämmande ger den bästa omställningsförmågan visar norsk barometer

Medbestämmande ger den bästa omställningsförmågan visar norsk barometer

Omställningar och omorganiseringar genomförs med minst konflikter om de anställda både deltar och har inflytande över processen. Men utvecklingen går istället mot allt mer auktoritära ledningsmodeller där standardisering och kontroll är viktigast. Det visar årets barometer över medbestämmandet i Norge.

Medbestämmande ger den bästa omställningsförmågan visar norsk barometer - Les mer…

Risikobasert tilsyn på ville veier?

Risikobasert tilsyn på ville veier?

Nordiske arbeidstilsyn har ennå et stykke å gå før de har fullgode metoder for utvelgelse av virksomheter. Men kritikere som antyder at disse etatene mangler vilje til å oppsøke risiko, bommer på mål.

Risikobasert tilsyn på ville veier? - Les mer…

Det er i arbeidslivet det skjer

Det er et tidsskifte i tenkningen om arbeidsmiljøet. Krav til omstilling og økt produktivt, en aldrende befolkning og ikke minst at kostnadene ved et dårlig arbeidsmiljø overskrider fattbare summer, dytter på behovet for nytenkning. Hva nytter? Kjøpe seg ut av ulykken, eller sette innholdet i arbeidet i fokus? Og hva skjer i det nye arbeidslivet som presser seg frem?

Det er i arbeidslivet det skjer - Les mer…

Arbetets utformning måste ta hänsyn till att arbetskraften blir äldre

När arbetskraften blir äldre ställer det nya krav på arbetsplatserna. Det gäller speciellt för de yrken där de anställda använder nästan hela sin kapacitet till fysiskt arbete under dagen, enligt Maria Albin, som är huvudtalare på en europeisk arbetsmiljökonferens på hög nivå i Bilbao i november.

Arbetets utformning måste ta hänsyn till att arbetskraften blir äldre - Les mer…

Et godt arbeidsmiljø - Nordens styrke

Et godt arbeidsmiljø - Nordens styrke

Nordiske land har lenge satt arbeidsmiljøet høyt. Nå er det første skrittet tatt til å danne en global arbeidsmiljøkoalisjon for å få til endring i praksis også i andre land. Men hver tid har sine utfordringer. Det er ikke lenger sot, men sol som er den risiko flest blir utsatt for i arbeidsmiljøet. Samtidig må arbeidslivet legges bedre til rette for at flere skal kunne jobbe i høyere alder. Arbeidsmiljøet har vært Nordens styrke. Det må det også bli fremover.

Et godt arbeidsmiljø - Nordens styrke - Les mer…

Första steget taget för en global arbetsmiljökoalition

Första steget taget för en global arbetsmiljökoalition

Färsk global statistik från ILO visar att både olycksfall på arbetet och arbetsrelaterade sjukdomar med dödlig utgång ökar under 2010-talet. Det kan förklara varför Finlands initiativ i september om att omvandla alla fina deklarationer för bättre arbetsmiljö och arbetshälsa till praktisk verklighet runtom i världen tagits emot med stor entusiasm

Första steget taget för en global arbetsmiljökoalition - Les mer…

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø er god butikk, sier Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ikke bare det: I Norden har vi vært dyktige på å bruke arbeidsmiljøet for å håndtere endringene i arbeidslivet på en god måte. Arbeidsmiljøet har vært en styrke i fortiden, det må det også bli fremover, oppfordrer han.

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø - Les mer…

Från sot till sol - lång kamp mot yrkessjukdomar

Från sot till sol - lång kamp mot yrkessjukdomar

Har 250 års kamp mot yrkessjukdomar nått sitt slut? När Europeiska arbetsmiljöbyrån målar upp dagens hotbild är det inte sot, radon eller asbest som är den största risken. Nej, det är vanligt solljus.

Från sot till sol - lång kamp mot yrkessjukdomar - Les mer…

Nye veier til et godt arbeidsmiljø

Nordiske land vil være best internasjonalt, og ser godt arbeidsmiljø som en stor konkurransefordel i et globalisert arbeidsliv. Men, som nordiske forskere advarer: «er et godt arbeidsmiljø ikke en glasur man legger på i etterkant, men føringer som legges underveis». Arbeidsliv i Norden ser i Tema på hvilke føringer landene legger.

Nye veier til et godt arbeidsmiljø - Les mer…

Olika syn på social dumpning i nordiska arbetsmiljöverk

Nya sätt att arbeta och ökad utstationering av arbetare från EU tvingar fram genomgripande ändringar i de nordiska ländernas arbetsmiljöpolitik. Även om det tycks vara en kompakt enighet om att arbetsmiljöfrågorna blivit viktigare är det också stora skillnader i hur länderna tacklar utmaningarna. Det gäller inte minst i synen på social dumpning, eller som det kallas i Sverige: ”ordning och reda” i arbetslivet.

Olika syn på social dumpning i nordiska arbetsmiljöverk - Les mer…

Dansk arbejdsmiljø i krise – nu lægges indsatsen om

Danskernes arbejdsmiljø er forværret i en grad, som det bekymrer regeringen og arbejdsmiljøindsatsen skal nu omlægges. Fagbevægelsen kræver stop for nedskæringer i Arbejdstilsynet.

Dansk arbejdsmiljø i krise – nu lægges indsatsen om - Les mer…

Island: Turistboomen gör att svart arbete frodas

Island: Turistboomen gör att svart arbete frodas

Den isländska drömmen förändrades till mardröm, säger en polsk kvinna. Busschaufförer från Östeuropa kör buss för 500 euro i månaden. Misstankar om att asylsökande jobbar på hotell. Misstankar om människohandel då två arbetstagare jobbade i en källare dygnet runt. Så låter rubrikerna på Island.

Island: Turistboomen gör att svart arbete frodas - Les mer…

Finland vill ha det bästa arbetslivet i Europa år 2020

Finland vill ha det bästa arbetslivet i Europa år 2020

Finlands starka sidor har knappt utnyttjats alls som en konkurrensfaktor. Nu ska det finländska arbetslivet bli bäst i Europa. Arbetsplatserna tävlar om att utveckla innovationer, förtroende, välbefinnande och kompetens. Den ekonomiska krisen gav tillfälligt bakslag, men också nystart för Arbetsliv2020.

Finland vill ha det bästa arbetslivet i Europa år 2020 - Les mer…

Kunskap om arbetsmiljö samlas i nytt svenskt centrum

Enligt ett förslag som nyligen presenterades för regeringen bör ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas antingen som en särskild inrättning på Stockholms universitet eller som en ny myndighet.

Kunskap om arbetsmiljö samlas i nytt svenskt centrum - Les mer…

Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap

Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap

Anniken Hauglie endrer bestemmelser om arbeidstid, styrker lovverket rundt varslerne, vil sammen med partene vurdere tydeligere grenser for bemanningsbyråene, styrke arbeidet mot arbeidskriminalitet og inviterer nordiske kolleger til å diskutere fremtidens arbeidsliv med delingsøkonomi og nye trender.

Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap - Les mer…

NIVA Education satsar på kurser på nätet

NIVA Education har börjat erbjuda online-kurser i olika ämnen som har med arbetsmiljö och säkerhet. - Det bästa med kursen är att jag kan gå tillbaka och lyssna på ett föredrag om och om igen. Det är alltid något nytt man lägger märke till, säger Ásta Snorradóttir, som är föreläsare i yrkesinriktad rehabilitering på Islands universitet.

NIVA Education satsar på kurser på nätet - Les mer…

Camilla Stoltenberg: Norden bør samarbeide for å gi unge bedre psykisk helse

De nordiske landene bør sammen sette ambitiøse mål, for å sikre barn og unge bedre psykisk trivsel. Oppfordringen kommer fra Camilla Stoltenberg, professor og direktør for Folkehelseinstituttet I Oslo.

Camilla Stoltenberg: Norden bør samarbeide for å gi unge bedre psykisk helse - Les mer…

Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge

Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge

Uppfattningen av hur stort inflytande man har på sin egen arbetssituation har rasat i Norge. På sju år har andelen som anser att de har ett stort inflytande minskat från 89 procent till 77 procent. Importerade ledarskapsmodeller får skulden.

Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment