Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsrett

Arbeidsrett

Het debatt i Nordiska rådet om anställdas villkor i sjö- och luftfarten

Het debatt i Nordiska rådet om anställdas villkor i sjö- och luftfarten

Nordiska rådet uppmanar regeringarna att arbeta aktivt mot social dumpning inom sjöfarten. Men rådet vill inte ta något initiativ till att den nordiska luftfartspolitiken samordnas inom EU. Det blev resultatet efter en het debatt i arbetsmarknadsutskottet under sessionen i Oslo.

Het debatt i Nordiska rådet om anställdas villkor i sjö- och luftfarten - Les mer…

Nytt svenskt råd ska försvara kollektivavtalen mot EU

Europeiska kommissionens många lagstiftningsinitiativ på sistone har fått parterna på den privata sektorn i Sverige att gå samman för att ta tillvara gemensamma intressen på EU-nivå.

Nytt svenskt råd ska försvara kollektivavtalen mot EU - Les mer…

Samarbeid gir bedre resultater

Internasjonalisering stiller krav til samarbeid over nasjonale og tradisjonelle grenser. Nye metoder og tenkemåter trenger bidrag fra mange hold. Det gjelder i kunstens verden som det gjelder i kampen mot kriminelle. Men hvordan skape gode resultater?

Samarbeid gir bedre resultater - Les mer…

Arbetslivskriminaliteten måste mötas med skärpt samarbete

Arbetslivskriminaliteten måste mötas med skärpt samarbete

När brottsligheten organiserar sig behöver också kontrollmyndigheter och arbetsmarknadens parter skärpa sitt samarbete över ländernas gränser. Det var ett av budskapen på ett nordiskt expertseminarium med deltagare från Baltikum och de nordiska länderna nyligen träffades i Stockholm.

Arbetslivskriminaliteten måste mötas med skärpt samarbete - Les mer…

Finland: facket och byggindustrin i gemensam front mot grå ekonomi

Finland: facket och byggindustrin i gemensam front mot grå ekonomi

I kampen mot osund konkurrens och grå ekonomi inom den finländska byggbranschen har facket och arbetsgivarsidan genomfört ett ovanligt samarbete. Samarbete över gränserna har också varit viktigt för att arbetarskyddsmyndigheterna i Finland och Estland ska nå resultat.

Finland: facket och byggindustrin i gemensam front mot grå ekonomi - Les mer…

Arbejdsmigration til Danmark skaber frygt for øget social dumping

Danmark er en populær destination for arbejdssøgende borgere fra andre EU-lande. Fagbevægelsen frygter øget social dumping og kræver mere kontrol, men de fleste udlændinge er ansat på danske overenskomster, vurderer en ekspert.

Arbejdsmigration til Danmark skaber frygt for øget social dumping - Les mer…

Oslomodellen leder till översiktlighet i byggbranschen

Oslomodellen leder till översiktlighet i byggbranschen

Det är en svindlande utsikt när en av byggarbetarna klättrar upp längs stegen på toppen av det nya Munchmuseet som håller på att byggas i Oslo. Museet blir inte bara ett skyltfönster för norsk kultur. Byggprojektet ska också vara ett föredöme för ordning och reda i byggbranschen.

Oslomodellen leder till översiktlighet i byggbranschen - Les mer…

Villkoren för vägtransporter splittrar Europa i öst och väst

Villkoren för vägtransporter splittrar Europa i öst och väst

Lastbilsförarna offrades för att få en enighet inom EU när ändringarna i utstationeringsdirektivet klubbades igenom i början av sommaren.

Villkoren för vägtransporter splittrar Europa i öst och väst - Les mer…

Felles front mot svart økonomi

Felles front mot svart økonomi

Norden og Baltikum har tatt kampen mot svart økonomi et hopp frem. Samarbeidet i Nordic Undeclared Work Project har gitt kontroll- og tilsynsmyndigheter mulighet til å lære av hverandre. Norge har inspirert Estland og Finland, og partene i byggebransjen i Finland har for første gang samarbeidet mot svart økonomi. Oslomodellen viser i praksis hvordan en kan stille konkrete krav i anbudsrunden for å motvirke kriminell aktivitet, og sikre seriøse utbyggere.

Felles front mot svart økonomi - Les mer…

Kommer plattformsföretagen kunna passa in i den nordiska modellen?

Har Uber-föraren någon arbetsgivare? Är ”egenföretagaren” i själva verket arbetstagare? Och vad ska den behovsanställda leva av om hen inte får jobba tillräckligt många timmar? Frågorna är inte nya, men de får allt större betydelse efter hand som digitaliseringen fortskrider och nya sysselsättningsformer blir allt vanligare. Det nya arbetslivet kräver nytänkande också inom arbetsrätten och socialförsäkringarna.

Kommer plattformsföretagen kunna passa in i den nordiska modellen? - Les mer…

Svenska fackliga organisationer vill begränsa stridsrätten

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal ska kunna lita på att fredsplikt gäller. Det menar Svenskt Näringsliv och de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

Svenska fackliga organisationer vill begränsa stridsrätten - Les mer…

Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen

Alt står ikke til gull, men i Norden gjør man noe bra: løfter frem problemene, ser på tiltakene, vil gjerne lære av det andre gjør uten å viske ut politiske skillelinjer. Sånn er det også når man diskuterer inkludering i arbeidsmarkedet, #metoo og kriminalitet i arbeidslivet. Samarbeid på bred front skal sikre at pilene peker rett vei.

Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen - Les mer…

EU:s nya arbetsmyndighet börjar ta form - nordiska politiker på vakt

Europeiska kommissionen går i snabb takt vidare i sina ansträngningar att förverkliga den europeiska sociala pelaren. I mars lade den fram vad den kallar ett ”paket för social rättvisa”, där den bland annat föreslår att EU ska inrätta en europeisk arbetsmyndighet som ska se till att EU:s regler om exempelvis utstationering och samordning av socialförsäkringarna efterlevs.

EU:s nya arbetsmyndighet börjar ta form - nordiska politiker på vakt - Les mer…

Parterna i Sverige varnar mot EU-direktiv om anställningsvillkor

Är EU på väg att ta över medlemsländernas rätt att självständigt reglera arbets- och anställningsvillkor? Ja, så kan det bli om kommissionens förslag till direktiv ”om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen” antas, varnar både fack och arbetsgivare i Sverige.

Parterna i Sverige varnar mot EU-direktiv om anställningsvillkor - Les mer…

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

Islands social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar har också ansvar för arbetslivsfrågorna. Han träffade parterna på arbetsmarknaden redan den första veckan efter att han blev minister. Under den närmaste tiden är två saker livsviktiga, enligt honom: Att bibehålla den goda kontakten med arbetsmarknadsparterna och att förstärka tilliten mellan ministeriet, regeringen och parterna.

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över - Les mer…

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet

Et arbeidsliv i forandring medfører nye krav og utfordringer til arbeidslivets aktører, politikere og samfunnet for øvrig. Dette var bakteppet da Anniken Hauglie inviterte til rådslag på nordisk ministermøte i Oslo nylig. Arbeidsmiljøets betydning for konkurransekraften var åpningstema.

Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet - Les mer…

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram

Nytt samarbeidsprogram, et omfattende nordisk prosjekt om fremtidens arbeidsliv, en vending i tenkningen om arbeidsmiljøet og økt vekt på arbeidslivet som arena for integrering, var saker arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie løftet frem ved avslutningen av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2017.

Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram - Les mer…

Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?

Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.

Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei? - Les mer…

Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren

Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren

Med en blandning av slagord från arbetarrörelsen, kanelbullar och smågodis försöker den svenska regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, att ge EU en annan framtoning. Under det sociala toppmötet i Göteborg satt arbetsmarknadens parter bokstavligen vid samma bord som statsministrarna och EU-kommissionärerna.

Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren - Les mer…

Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model

EU’s nye sociale søjle kan underminere den nordiske model på arbejdsmarkedet, frygter nordiske arbejdsgivere, der agter at forsvare modellen med næb og klør. Den kamp bliver nødvendig, forudser en dansk arbejdsmarkedsforsker.

Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment