Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Forskning

Forskning

Nye tendenser gir nye perspektiver
Forskning og utredning gir viktige innspill til den politiske debatten, til politikkutvikling og til implementeringen av politiske tiltak, sa Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet konferansen The Nordic Work Life Conference 2018 på OsloMet nylig. Arbeidsliv i Norden setter ny kunnskap om likestilling, borgerlønn og digitalisering i Fokus.
Forskningsprojektet mot alla odds: Olli Kangas om medborgarlön i Finland
Visar experimentet med medborgarlön i Finland att det är något att satsa på i framtiden? Det får vi först veta år 2020. Men på ett sätt har forskningsprojektet redan varit en succé – att det gick att genomföra överhuvudtaget.
Norska arbetsgivare: de som arbetstränats hamnar längre ned i bunken
Arbetslöshet i unga år har en stigmatiserande effekt som kan vara länge. Det finns det omfattande forskning som visar. Men är det alltid bättre att jobba, oavsett kvaliteten på jobbet? Kan det rentav vara bättre att avstå? Kan en arbetsmarknadskurs förvärra möjligheten att anställas?
Felles nordisk prosjekt om fremtidens arbeidsliv
De nordiske arbeidsministrene har lansert et omfattende forskningsprosjekt under ledelse av den norske forskningsstiftelsen FAFO om hvordan arbeidslivet i Norden kan se ut i 2030. Kunnskapen fra forskningen skal benyttes i det videre samarbeidet i arbeidslivssektoren.
Risikobasert tilsyn på ville veier?
Nordiske arbeidstilsyn har ennå et stykke å gå før de har fullgode metoder for utvelgelse av virksomheter. Men kritikere som antyder at disse etatene mangler vilje til å oppsøke risiko, bommer på mål.
Kunskap om arbetsmiljö samlas i nytt svenskt centrum
Enligt ett förslag som nyligen presenterades för regeringen bör ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas antingen som en särskild inrättning på Stockholms universitet eller som en ny myndighet.
Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?
Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.
Finlands försök med basinkomst väcker intresse
Finlands planerade empiriska experiment med basinkomst har väckt stort intresse i världen – innan det ens kommit igång. En expertgrupp har nu presenterat sin första utredning av hur delar av socialbidragen kunde ersättas med en basinkomst.
Arbetslivsforskning och framtiden
Var finns arbetslivsforskarna i debatten om framtiden? frågar Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap på Karlstads Universitet. Trots att stora ändringar har skett i fråga om kön, etnicitet och klass saknas studier om hur detta kommer att påverka arbetslivet.
Nya utmaningar för arbetslivsforskningen
Big Data är det nya modeordet för den enorma ökningen av information som lagras i världen. Men hur kommer denna informationsström att påverka arbetslivet och arbetslivsforskningen?
Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll
När arbetslivet hamnar på dagordningen i den svenska valrörelsen så är det framförallt arbetslösheten som är i fokus - jobben måste bli fler. Däremot tycks visioner kring arbetets innehåll stå tillbaka från den politiska agendan – en perspektivförskjutning som ett tiotal forskare nyligen belyste under ett möte i Stockholm nyligen.
Arbeidsmiljøet konkurransefortrinn for nordiske vekstbedrifter
Hvordan kan Norden møte utfordringene som følger av den økende globaliseringen? Hvor finnes potensialet for vekst og økt sysselsetting? Nordiske forskere foreslår tiltak slik at myndigheter og virksomheter kan bli bedre til å utnytte mulighetene for vekst.
Rätt inredning gör kontorsjobbet bättre
Störande ljud som högljudda samtal är ofta ett miljöproblem på arbetsplatsen och kan leda till koncentrationssvårigheter och fler misstag. Men ny forskning i Finland visar att det går att minska olägenheterna med flexibla utrymmeskoncept.
Den nordiska modellen förenar tillväxt med jämlikhet
I fem år har det forskats på den nordiska modellen och om den klarar av att förnya sig själv. I slutet av augusti var det en internationell avslutningskonferens för REASSESS i Oslo.
Vad med en personlig tränare - av hjärnan?
Till listan över nya yrken kan Arbeidsliv i Norden nu också lägga ”personal brainer” och titeln innehas av finländaren Reidar Wasenius. Han förverkligade nyligen en tjugo år gammal dröm och öppnade ett träningscenter för hjärnor, BRIIM Center, i Helsingfors.
Arbetslösheten kan definieras bort
Uppfattningen om vad sysselsättning och arbetslöshet betyder varierar från land till land. Ett jämförande historiskt perspektiv visar att den politiska kontexten – hur problemet presenteras och hur dess beståndsdelar förändras – styr vår uppfattning och att standardsynen på sysselsättning inte längre är relevant i till exempel Storbritannien eller Frankrike, som den brittiska socialhistorikern Noel Whiteside tittat på.
SCB har mätt de arbetslösa i 50 år
4,5 miljoner personer är sysselsatta i Sverige. Det är en miljon fler än för 50 år sedan. Det är en av många slutsatser som går att dra genom den statistik som Sveriges statistiska centralbyrå, SCB, levererat om den svenska arbetsmarknaden månad, efter månad under 50 år. Genom arbetskraftsundersökningarna, AKU, har politiker, ekonomer, journalister och andra beslutsfattare tagit del av läget, utveckling och dynamiken på den svenska arbetsmarknaden.
Nyt tidsskrift formidler forskning om det nordiske arbejdslivet
Et nyt tidsskrift, ”Nordic Journal of Working Life Studies” vil bidrage til videreudvikling af det nordiske arbejdsliv ved at formidle forskningsresultater om udviklingstendenser, erfaringer, udfordringer og nye løsningsmuligheder i arbejdslivet.
Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler
Nå er vi vel likestilt? Økt utdanningsnivå blant kvinner, nye idealer for faderskap og utvikling av arbeid-familievennlige ordninger har endret de ytre rammene for mødres og fedres tilpasning til arbeid og familie. Sammenlignet med studier fra 30 år tilbake har kvinner gjort et ”stort sprang”. Min avhandling ”Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler” synliggjør imidlertid at disse samfunnsendringene ikke har vist seg å være tilstrekkelige i forhold til å realisere likestilling verken i arbeidsliv eller i familieliv.
IT-förändringar handlar både om system och sociala konsekvenser
Att förändra verksamheten genom att införa ett nytt IT-system är något som många företag och organisationer försöker sig på. Men i 70 procent av fallen misslyckas förändringen med hänsyn till tid, budget och funktion. Många har granskat vad som gick fel. Einar Iveroth studerade istället vad som gjordes rätt i de lyckade projekten.

Side-alternativer

This is themeComment