Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Likestilling

Likestilling

ILO: Hvordan bryte opp de fastlåste kjønnsforskjellene i arbeidslivet?
Hvordan redusere lønnsgapet og få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? Svaret finnes ikke i fortiden. I Norden har kjønnsforskjellene i arbeidslivet vært tilnærmet fastlåste siden 1970-tallet og ILOs globale data viser sjokkerende liten utvikling. Hva må da til? Det handler diskusjonen om likestilling i fremtidens arbeidsliv om. Har Island løsningen?
Tema: Jämställdhet i krig och fred
Fortfarande intas maktpositioner för första gången av kvinnorna i Norden. Men det finns några uppenbara vita fläckar: Sverige har aldrig haft någon kvinnlig statsminister och Norge aldrig haft en kvinnlig utrikesminister. Men den enda maktposition som aldrig erövrats av en kvinna i något nordiskt land är överbefälhavare för försvaret, visar Arbeidsliv i Nordens jämställdhetsbarometer.
- Jeg er afsindigt taknemmelig for deltid!
35-årige Cecilie Enevold har et deltidsarbejde for at have god tid sammen med sine to små børn. Det var en svær men helt rigtig beslutning, vurderer hun.
Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid
Den danske ligestillingsdebat står i lys lue. Småbørnsforældre skal have ret til deltidsjob, mener et stort flertal af danskere, men fagbevægelsen, regeringen og feministerne er imod.
Feministisk svensk utrikespolitik - fnissfaktorn är borta
Den svenska feministiska regeringen vill i sin utrikespolitik verka för kvinnors rättigheter, representation och resurser utifrån den realitet som kvinnor lever i. Vad en feministisk utrikespolitik exakt är låter sig inte definieras, men är ett perspektiv som ska genomsyra allt som sker i utrikesförvaltningens regi.
Högsta militära chefen enda maktposition kvinnorna inte nått
Det finns bara en maktposition i Arbeidsliv i Nordens jämställdhetsbarometer som ingen kvinna haft i något nordiskt land – överbefälhavare för landets militära styrkor. Men lika frånvarande som kvinnorna har varit i krig, lika mycket har de också förbigåtts vid fredsförhandlingar och fredsbevarande operationer.
Svag nedgång i jämställdheten i de nordiska maktpositionerna
Sedan vår förra barometer har det varit regeringsskifte i Finland och i Danmark. I bägge fallen ledde det till regeringar med färre kvinnor. Därför går jämställdheten ned med 3 poäng i Norden, till 64 poäng. Bakom tillbakagången ligger det framförallt i Danmark en rejäl förlust för kvinnorna i kampen om den politiska makten.
Jämställdhet berör såväl småbarnsförälder som general
Under det gångna året fick Danmark sin första kvinnliga ledare för LO och Norge sin första kvinnliga ordförande i Högsta domstolen. Fortfarande finns det några få maktpositioner bland de 24 som Arbeidsliv i Norden mäter som ingen kvinna haft. Men den enda position som aldrig har erövrats av en kvinna i något nordiskt land, är överbefälhavare för försvaret.
Kristin Lund: Det finns ingen genväg till jämställdhet inom försvaret
Generalmajor Kristin Lund från Norge är den första kvinnan som utnämnts till befälhavare för en av FN:s fredsbevarande styrkor. Hon tror att det kommer en kvinnlig överbefälhavare i ett av de nordiska länderna inom fyra år.
Tre initiativ i Sverige för ökad jämställdhet
Den kallar sig själv ”världens första feministiska regering”, och med tre nya initiativ vill den svenska regeringen visa att den gör skäl för namnet: Arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd, föräldraförsäkringen ska ses över så att den bidrar till ett mer jämställt föräldraskap och diskrimineringslagen ska skärpas.
Islands LO firar 100 år i ett mer jämställt arbetsliv
LO-organisationen ASÍ på Island firar 100-årsjubileum i år. Jubileet firas med musik och konferenser på fyra olika håll på Island nu i mars. Under jubileumsåret kommer troligen för första gången en myndighet, en organisation eller ett företag att få certifiering för den nya isländska likalönsstandarden.
Finlands Anne Berner: Vi må ikke miste retten til å bevege oss fritt i Norden
Åtte måneder har gått siden forretningskvinnen Anne Berner ble utnevnt til minister i den nye sentrum-høyre regjeringen Sipilä. En periode har hun gitt seg selv i politikk. Da har hun maksimum tre år og fire måneder på seg til å få gjennomført sin politikk. Det jobber hun målrettet mot.
Har luften gått ur jämställdhetspolitiken i EU?
Ja, anser den finska forskaren Johanna Kantola. Samtidigt är emellertid EU-domstolen en ljuspunkt, vars domar också får stora konsekvenser i Norden, enligt Kirsten Ketscher, professor i socialrätt vid Köpenhamns universitet.
Vilken effekt har den norska kvoteringen av kvinnor till företagsstyrelser haft?
Åtta år efter att lagen om jämställda styrelser trädde i kraft i Norge är antalet kvinnliga koncernchefer noll i de 60 största företagen. Mari Teigen och andra forskare har skrivit en bok om varför smittoeffekten av kvoteringen till styrelserna blivit så liten.
Direkt från Helsingfors: Kvinnornas svåra val
Finland har valt riksdag och får en ny regering med valets vinnare som statsminister, centerpartisten Juha Sipilä. Vem han bildar regering med är i detta skede oklart, men mycket tyder på att populistpartiet Sannfinländarna är med och regerar under de närmaste fyra åren. Den regeringen blir i så fall mycket konservativ med familj, tro och fosterland som kärnvärden.
Tro og likestilling i Norden
Magdalena Andersson og Margot Wallström i Sveriges feministiske regjering løfter landets posisjon på årets likestillingsbarometer. For femte år på rad måler Arbeidsliv i Norden likestillingen med vårt eget barometer. Det viser at Norden blir stadig litt mer likestilt. I år setter vi også Kirken i fokus der kvinner erobrer toppen, Danmark der kvinner entrer styrerommene og Sveriges satsing på kritisk innovasjon der kvinner går i bresjen.
Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt
For femte år på rad publiserer Arbeidsliv i Norden vårt eget likestillingsbarometer. Det viser at maktfordelingen i Norden er bedre enn noensinne. Dog ikke på alle områder. Vi har satt religiøse trossamfunn i fokus. I den verden er det stort sett menn som rår. Kirkene i Norden lyser som et unntak, med en kvinne som ledende biskop i Island, Norge og Sverige. Men henger makt og autoritet sammen?
Norden blev lite mer jämställt även i år
Jämställdheten i Norden på maktpositionerna inom politik och arbetsliv har aldrig varit större än i år, visar Arbeidsliv i Nordens barometer.
Jämställdhet även i trossamfunden en viktig fråga
De riktigt stora symboliska förändringarna sker ibland nästan utan att det märks. I tre av de fem nordiska länderna har kyrkan idag en kvinna som översta chef. Jämfört med resten av världen är det på det området Norden ligger allra främst i jämställdhet.
Agnes M. Sigurðardóttir: Biskopen som städar kyrkan
Sedan juni 2012 är den ledande biskopen på Island en kvinna. Arbeidsliv i Norden intervjuar henne om kyrkans makt och makt i kyrkan.

Side-alternativer

This is themeComment