Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Reformer

Reformer

Vil det lykkes Grønland at få mineeventyret i gang?
Stribevis af reformer er i vente i Grønland for at skabe et velfungerende arbejdsmarked og stabile rammer om udenlandske investeringer i blandt andet minedrift. Lav grænseværdi for uran som biprodukt får mange investorer til at tøve.
Minimilöner i EU - sista striden för de nordiska facken?
2021 ser ut att bli ett avgörande år för frågan om lagstadgade minimilöner i Europa. Diskussionen har pågått länge och meningarna går isär, men den 28 oktober satte EU-kommissionen ner foten. Då presenterades ett direktivförslag som under året ska behandlas av Rådet och EU-parlamentet.
Dansk reform af folkepension gør op med ligheden
Man skal have ret til tidligere pension end andre, hvis man har været på arbejdsmarkedet, siden man var teenager, mener regeringen. Fagbevægelsen jubler, mens arbejdsgivere og andre har forbehold.
Tuula Haatainen ny arbetsminister i regering med många unga kvinnor
Vilken erfarenhet har de finländska politikerna från det riktiga arbetslivet? Frågan dök upp när Finland överraskande bytte regering i mitten av december.
Basinkomst gjorde finländare lyckligare
Det finska experimentet med att ge 2000 arbetslösa personer en basinkomst i två år istället för andra bidrag avslutades vid årsskiftet. En sammanfattning av resultaten är att de som omfattades av försöket inte jobbade mer, men de blev lyckligare.
Finska regeringen på kollisionskurs med facket
Den finska regeringens och fackens konflikt kring en omtvistad lag om uppluckrat uppsägningsskydd har lett till flera politiska strejker i Finland. Nu ser tvisten ut att vara avblåst tack vare klassiska trepartssamtal - men trepartsmodellens framtid är alltjämt oviss.
OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme
Tidligere statsminister Mari Kiviniemi har et langt liv bak seg i finsk politikk. Som visegeneralsekretær i OECD har hun brukt mye tid på å rådgi verdens regjeringer om utvikling og vekst. Fra årsskiftet er det slutt, da vil hun hjelpe Finland på fote som leder for næringslivsorganisasjonen Finsk handel.
Københavns Kommune: arbejd baseret på tillid, ikke kontrol
At styre og lede offentlige arbejdspladser med tillid kan være med til at løse de nordiske velfærdsstaters komplekse udfordringer, og Norden bør sammen udbrede erfaringer med tillidsbaseret styring og ledelse, opfordrer forskeren bag en ny afhandling om tillidsreformen i København.
Tillid gør arbejdspladsen mere innovativ
Signe Jarvad er chef for 60 medarbejdere i Københavns fritids- og kulturforvaltning og ikke bleg for at træffe beslutninger, men forinden er alle relevante parter hørt, og mange beslutninger er lagt ud til medarbejderne. Det har givet større trivsel og innovationskraft, vurderer hun.
Tidigare EU-kommissionär Poul Nielson vill ha radikala nordiska reformer
Det nordiska arbetslivet står inför utmaningar som inte löses med små förändringar. Det sade Poul Nielson när han lade fram sina 14 reformförslag.
Finlands försök med basinkomst väcker intresse
Finlands planerade empiriska experiment med basinkomst har väckt stort intresse i världen – innan det ens kommit igång. En expertgrupp har nu presenterat sin första utredning av hur delar av socialbidragen kunde ersättas med en basinkomst.
Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse
- Jeg har fått klar melding om å dreie NAV mer i retning av arbeid. Det er oppdraget mitt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Mindre styring og mer ledelse er stikkord for å få dette til, mener hun.
Ungdomsledigheten på Economic Forum: Hva er løsningen?
Hva må gjøres for at ungdom skal få en ordentlig jobb å leve av? Ungdomsledigheten rammer landene i Europa og innad i Norden ulikt. Like fullt er ungdomsledigheten alle landenes store utfordring. Er ungdomsgarantien løsningen? Hva er svaret?
Blå-blå gjennomgang av NAV
Tre år etter at det siste kontoret ble åpnet i det som har blitt beskrevet som den største norske velferdsreformen i nyere tid, har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson startet en full gjennomgang av NAV. Sigrun Vågeng leder ekspertutvalget som skal gjøre velferdsetaten bedre for brukerne.
Direkt från Stockholm: Upplopp i fokus i svensk debatt
Bilar som sätts i brand natt efter natt, nerbrunna skolor, stenkastning mot polis och brandkår och arga unga män. Upploppen började i Stockholmsförorten i Husby för några veckor sedan och spred sig sedan vidare till andra förorter, men också till andra städer.
Arbetsmiljön viktig när svenskar föreslås jobba längre
Den 9 april presenterade pensionsutredningen sitt slutbetänkande ”Åtgärder för ett längre arbetsliv”. Utgångspunkten är att när vi lever vi längre behöver vi arbeta längre och förslaget innebär att det utformas en rörlig ”riktålder” för pensionen som kopplas till medellivslängden.
OECD: Nødvendig å reformere velferdsnorge for å holde psykisk syke i arbeid
Den norske sykelønnsordningen med 100 prosent kompensasjon fra første dag er for raus. Alle parter; arbeidstakere og arbeidsgivere, fagforeninger, kommuner, skolene og de psykososiale tjenestene må gjøres ansvarlige gjennom økonomiske incentiver, er meldingen fra OECD.
Kvinnors företagande speglar en könssegregerad arbetsmarknad
Det finns i Sverige en stark politisk vilja att stärka kvinnors företagande och den borgerliga regeringen satsar mellan 2007-2014 totalt 800 miljoner kronor för att stödja, utveckla och synliggöra kvinnors företagande. De avreglerade marknaderna inom offentlig sektor öppnar för nya företag, men risk finns att det svenska företagandet avspeglar den svenska arbetsmarknaden och blir lika könssegregerat.
Bred opbakning til reform af førtidspension og fleksjob
Styrket dansk indsats for at hindre unge i at blive parkeret på passiv forsørgelse. Samtidig skæres i tilskud til fleksjob og førtidspension.
Jóhanna Sigurðardóttir: Löneklyftan viktigaste jämställdhetsfrågan nu
Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir har lyckats med det som många ansåg vara mycket svårt, näst intill omöjligt. Hon har gjort nedskärningar i statsbudgeten efter finanskraschen och det utan att det har fått en negativ inverkan på det isländska socialförsäkringssystemet.

Side-alternativer

This is themeComment