Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Reformer

Reformer

OECD: Hälsovården är Finlands problem

Samarbetsorganisationen OECD:s ekonomiska analys av Finlands läge pekar på att landet klarat sig väl under den skuldkris som drabbat flera av euroländerna. Och det är ingen akut kris som står inför dörren. Det som framför allt krävs är en omfattande reform av den offentliga hälsovården men också en rad andra strukturella åtgärder är nödvändiga.

OECD: Hälsovården är Finlands problem - Les mer…

OECD: Danskerne skal være mere produktive

Dansk økonomi er kun langsomt og meget ujævnt på vej ud af den finansielle krise, der hærger det meste af Europa, vurderer OECD. Især produktiviteten er et problem.

OECD: Danskerne skal være mere produktive - Les mer…

Norge reformerar förtidspensionerna

Det var kraftigt försenat, men fredagen den 27 maj lade regeringen Stoltenberg fram sitt förslag för hur förtidspensionerna i Norge ska reformeras. Arbetslinjen ska gälla även för dem som tidvis inte kan arbeta.

Norge reformerar förtidspensionerna - Les mer…

Nästa regering ska få finländare att jobba längre

De senaste årens försök att höja den allmänna pensionsåldern i Finland från 63 till 65 eller högre har långsamt tagit skruv. Den faktiska pensionsåldern stiger efter pensionsreformen 2004 sakta och är nu uppe i drygt 60,4 år. Siffran 65 har visat sig ha enorm politisk explosionskraft. I sig är såväl politiska partier som arbetsgivare och fackföreningar överens om att dagens 25-åringar måste jobba tre år längre än de som i dag pensioneras.

Nästa regering ska få finländare att jobba längre - Les mer…

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser - Les mer…

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl

Fyra och ett halvt år efter att den största välfärdsreformen i Norges historia genomfördes börjar NAV-kontoren, som har ansvaret för arbetsförmedling, socialförsäkringar och socialhjälp, att fungera som det var tänkt. Nu måste politikerna hålla sig undan för att samordningsvinsterna ska kunna tas ut, varnar forskare som följt reformen.

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl - Les mer…

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden - Les mer…

Island får en bantad och mer EU-kritisk regering

Antalet ministrar i Islands regering har bantats från tolv till tio. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger att ministerposterna kommer att skäras ner ytterligare vid årsskiftet då flera departement slås ihop.

Island får en bantad och mer EU-kritisk regering - Les mer…

Trygghet ger människor mod att satsa

Trygghet ger människor mod att satsa

Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.

Trygghet ger människor mod att satsa - Les mer…

Island kvoterar in kvinnor i företagens styrelser

Island följer Norge och inför en lagstiftning som gör att det ska finnas minst 40 procent kvinnor i företagens styrelser. Men innan den kommer på plats 2013, har jämställdheten tagit ett litet steg tillbaka.

Island kvoterar in kvinnor i företagens styrelser - Les mer…

Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut

Den isländska regeringen vill slå ihop Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen till en ny organisation kallad Arbetsmarknadsinstitutet. Det protesterar Eyjólfur Sæmundsson, vd för Arbetsinspektionen, kraftigt emot.

Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut - Les mer…

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet - Les mer…

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV

De som arbetar på NAV i Vestre Aker börjar till sist få huvudet över vattnet. Antalet obehandlade ärenden är tillbaka på samma nivå som innan den stora välfärdsreformen började genomföras i Norge 2007. Men det är ingen tid för vila. Nya uppgifter införs och andra omorganiseras.

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV - Les mer…

Sjenerøsitet på prøve

De nordiske velferdsstatene er blitt mindre sjenerøse; en del ytelser er strammet inn, det legges mer vekt på kontroll og kravene til den enkelte øker. Arbeidslinjen dominerer, og det legges sterkere vekt på insentiver for å motivere folk til å jobbe mer.

Sjenerøsitet på prøve - Les mer…

Finland: Intresset ökar för att jobba längre

Det senaste årets intensiva debatt om höjd pensionsålder verkar ta skruv. Enligt en färsk utredning är allt fler finländare beredda att jobba också efter 63 års ålder. Samtidigt gör regeringen ett nytt försök att med normativa åtgärder få folk att stanna kvar i arbetslivet åtminstone till 65.

Finland: Intresset ökar för att jobba längre - Les mer…

Finland: Företagshälsovården väntar på reform

Det blev en halvmesyr av de finländska försöken att reformera pensionssystemet, men jobbet fortsätter trots att deadline passerades.

Finland: Företagshälsovården väntar på reform - Les mer…

Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet

Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.

Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet - Les mer…

De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?

De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?

De rödgröna oppositionspartierna i Sverige vill samordna välfärdstjänsterna. I en gemensam debattartikel lanserar de tre partiledarna slagordet ”En dörr in”. Riktigt hur partierna tänker sig reformen är oklart. Men det liknar väldigt på den norska Nav-reformen.

De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell? - Les mer…

Myndigheterna måste se medborgarna

Den borgerliga regeringen i Sverige har utrett en samordnad välfärdstjänst, men förslaget är inte så vittgående som den norska Nav-reformen. Det handlar mer om en samlokalisering där de anställda behåller sina gamla arbetsuppgifter.

Myndigheterna måste se medborgarna - Les mer…

Stora förändringar för de långtidssjukskrivna

Stora förändringar för de långtidssjukskrivna

Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?

Stora förändringar för de långtidssjukskrivna - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment