Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Reformer

Reformer

OECD: Danskerne skal være mere produktive
Dansk økonomi er kun langsomt og meget ujævnt på vej ud af den finansielle krise, der hærger det meste af Europa, vurderer OECD. Især produktiviteten er et problem.
Norge reformerar förtidspensionerna
Det var kraftigt försenat, men fredagen den 27 maj lade regeringen Stoltenberg fram sitt förslag för hur förtidspensionerna i Norge ska reformeras. Arbetslinjen ska gälla även för dem som tidvis inte kan arbeta.
Nästa regering ska få finländare att jobba längre
De senaste årens försök att höja den allmänna pensionsåldern i Finland från 63 till 65 eller högre har långsamt tagit skruv. Den faktiska pensionsåldern stiger efter pensionsreformen 2004 sakta och är nu uppe i drygt 60,4 år. Siffran 65 har visat sig ha enorm politisk explosionskraft. I sig är såväl politiska partier som arbetsgivare och fackföreningar överens om att dagens 25-åringar måste jobba tre år längre än de som i dag pensioneras.
Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser
Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.
Norska NAV-reformen vid ett vägskäl
Fyra och ett halvt år efter att den största välfärdsreformen i Norges historia genomfördes börjar NAV-kontoren, som har ansvaret för arbetsförmedling, socialförsäkringar och socialhjälp, att fungera som det var tänkt. Nu måste politikerna hålla sig undan för att samordningsvinsterna ska kunna tas ut, varnar forskare som följt reformen.
Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden
Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.
Island får en bantad och mer EU-kritisk regering
Antalet ministrar i Islands regering har bantats från tolv till tio. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger att ministerposterna kommer att skäras ner ytterligare vid årsskiftet då flera departement slås ihop.
Trygghet ger människor mod att satsa
Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.
Island kvoterar in kvinnor i företagens styrelser
Island följer Norge och inför en lagstiftning som gör att det ska finnas minst 40 procent kvinnor i företagens styrelser. Men innan den kommer på plats 2013, har jämställdheten tagit ett litet steg tillbaka.
Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut
Den isländska regeringen vill slå ihop Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen till en ny organisation kallad Arbetsmarknadsinstitutet. Det protesterar Eyjólfur Sæmundsson, vd för Arbetsinspektionen, kraftigt emot.
Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.
Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV
De som arbetar på NAV i Vestre Aker börjar till sist få huvudet över vattnet. Antalet obehandlade ärenden är tillbaka på samma nivå som innan den stora välfärdsreformen började genomföras i Norge 2007. Men det är ingen tid för vila. Nya uppgifter införs och andra omorganiseras.
Sjenerøsitet på prøve
De nordiske velferdsstatene er blitt mindre sjenerøse; en del ytelser er strammet inn, det legges mer vekt på kontroll og kravene til den enkelte øker. Arbeidslinjen dominerer, og det legges sterkere vekt på insentiver for å motivere folk til å jobbe mer.
Finland: Intresset ökar för att jobba längre
Det senaste årets intensiva debatt om höjd pensionsålder verkar ta skruv. Enligt en färsk utredning är allt fler finländare beredda att jobba också efter 63 års ålder. Samtidigt gör regeringen ett nytt försök att med normativa åtgärder få folk att stanna kvar i arbetslivet åtminstone till 65.
Finland: Företagshälsovården väntar på reform
Det blev en halvmesyr av de finländska försöken att reformera pensionssystemet, men jobbet fortsätter trots att deadline passerades.
Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet
Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.
De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?
De rödgröna oppositionspartierna i Sverige vill samordna välfärdstjänsterna. I en gemensam debattartikel lanserar de tre partiledarna slagordet ”En dörr in”. Riktigt hur partierna tänker sig reformen är oklart. Men det liknar väldigt på den norska Nav-reformen.
Myndigheterna måste se medborgarna
Den borgerliga regeringen i Sverige har utrett en samordnad välfärdstjänst, men förslaget är inte så vittgående som den norska Nav-reformen. Det handlar mer om en samlokalisering där de anställda behåller sina gamla arbetsuppgifter.
Stora förändringar för de långtidssjukskrivna
Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?
Hård kritik af kommunal aktivering
Danmark har givet kommunerne det fulde ansvar for at aktivere arbejdsløse. Reformen møder modstand fra mange sider.

Side-alternativer

This is themeComment