Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Velferd

Velferd

Nordisk arbetsgrupp ger förslag till hur gränshindren ska lösas
En nordisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att komma med lösningar till de 39 gränshinder som identifierats inom arbetslivs- och socialförsäkringsområdet. Ordförande för gruppen är Essi Rentola, som uppskattar att mellan en tredjedel och hälften av hindren måste lösas på EU-nivå, eftersom de inte bara är nordiska hinder men berör hela EU.
Stor finsk studie av utanförskapet bland ungdom
Finländska ungdomar som hamnar utanför samhällets kärna har inte bara haft problem i skolan. Bristande ambition, som hänger samman med usla familjeförhållanden, är minst lika viktigt. Det visar en färsk undersökning om utslagningen bland unga som lagts fram i Finland.
Nästa regering ska få finländare att jobba längre
De senaste årens försök att höja den allmänna pensionsåldern i Finland från 63 till 65 eller högre har långsamt tagit skruv. Den faktiska pensionsåldern stiger efter pensionsreformen 2004 sakta och är nu uppe i drygt 60,4 år. Siffran 65 har visat sig ha enorm politisk explosionskraft. I sig är såväl politiska partier som arbetsgivare och fackföreningar överens om att dagens 25-åringar måste jobba tre år längre än de som i dag pensioneras.
Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser
Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.
Norska NAV-reformen vid ett vägskäl
Fyra och ett halvt år efter att den största välfärdsreformen i Norges historia genomfördes börjar NAV-kontoren, som har ansvaret för arbetsförmedling, socialförsäkringar och socialhjälp, att fungera som det var tänkt. Nu måste politikerna hålla sig undan för att samordningsvinsterna ska kunna tas ut, varnar forskare som följt reformen.
Utlysning av midler til forskning om et mer konkurransedyktig Norden
Med søknadsfrist 1. desember lyser Nordisk Ministerråd ut nærmere 10 millioner DKK for perioden 2010-2012 til tverrsektoriell velferdsforskning. Hensikten er å styrke Norden i møte med globaliseringens utfordringer.
Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden
Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.
Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet
Joakim Lystad blir från 4 oktober chef för den norska myndigheten NAV, som har ansvaret för de statliga och kommunala välfärdstjänsterna, pensionerna och arbetsförmedlingarna. När arbetsminister Hanne Bjurstrøm presenterade honom sa hon att det inte var ett lätt jobb han fått:
Sunde og kompetente borgere skal ruste Norden globalt
Kæmpesatsning på nordisk samarbejde om sundhed og velfærd tager fart.
Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem
Finlands arbeidsminister presser på for at enkeltmenneskene skal bli sett av velferdssystemet. Ungdom er ingen ensartet gruppe, sier hun, de er ulike individer med ulike behov. Nå er det brukt mye tid på å analysere den enkeltes situasjon. Det mener hun har ført til at tiltakene er blitt rasjonelle og tilpasset de ulike behovene.
Blandet modtagelse af halveret dagpengeperiode
Den danske regerings beslutning om at skære dagpengeperioden ned til to år hilses velkommen blandt mange økonomer, mens fagbevægelsen advarer.
EU sätter ljuset på fattigdomen i Norden
Europeiska Unionens fattigdomsår 2010 sätter tummen på en öm punkt i Sverige och Finland. Fattigdomen och den sociala utestängningen ökar samtidigt som politikerna försäkrar att välfärdspolitiken är tilltagen för att klara av utmaningarna. I den här debatten framstår EU-kommissionen som den progressiva kraften och de nordiska regeringarna som den konservativa, konstaterar fattigdomsforskare enhälligt.
Trygghet ger människor mod att satsa
Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.
Fattigforskare från Finland och Sverige möts
Välfärdspolitiken i Norden utmanas från många håll, särskilt i dessa tider när den globala recessionen drabbar det ekonomiska fundamentet för välfärdsstaten. På torsdag och fredag möts forskare från Sverige och Finland för att diskutera hur fattigdom och marginaliseringen breder ut sig i dessa två grannländer och vad som kan göras för att möta utmaningarna.
Socialskyddet i Finland tilltalar indiska it-ingenjörer
De indiska IT-ingenjörerna Naveen Kumar Korupolu, 32 år, och Basa Ravikiran, 33 år, kom från Hyderabad till Helsingfors med sina familjer för fem år sedan och trotsar med framgång såväl vintermörker som kulturskillnader. Finländarna är hyggliga och livet känns tryggt.
Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.
Sjenerøsitet på prøve
De nordiske velferdsstatene er blitt mindre sjenerøse; en del ytelser er strammet inn, det legges mer vekt på kontroll og kravene til den enkelte øker. Arbeidslinjen dominerer, og det legges sterkere vekt på insentiver for å motivere folk til å jobbe mer.
Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet
Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.
De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?
De rödgröna oppositionspartierna i Sverige vill samordna välfärdstjänsterna. I en gemensam debattartikel lanserar de tre partiledarna slagordet ”En dörr in”. Riktigt hur partierna tänker sig reformen är oklart. Men det liknar väldigt på den norska Nav-reformen.
Myndigheterna måste se medborgarna
Den borgerliga regeringen i Sverige har utrett en samordnad välfärdstjänst, men förslaget är inte så vittgående som den norska Nav-reformen. Det handlar mer om en samlokalisering där de anställda behåller sina gamla arbetsuppgifter.

Side-alternativer

This is themeComment