Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Velferd

Velferd

OECD: Nødvendig å reformere velferdsnorge for å holde psykisk syke i arbeid
Den norske sykelønnsordningen med 100 prosent kompensasjon fra første dag er for raus. Alle parter; arbeidstakere og arbeidsgivere, fagforeninger, kommuner, skolene og de psykososiale tjenestene må gjøres ansvarlige gjennom økonomiske incentiver, er meldingen fra OECD.
Direkt från Reykjavik: Färre pappor tar föräldraledigt
Allt färre isländska pappor utnyttjar möjligheten att ta föräldraledigt i jämförelse med före finanskrisen. De pappor som ändå tar föräldraledigt är hemma kortare tid än tidigare.
Direkte fra København: Dovne Robert udfordrer velfærdsstaten
En arbejdssky kontakthjælpsmodtager har udløst en forfriskende debat om sammenhængen mellem rettigheder og pligter i det danske velfærdssamfund.
Direkt från Stockholm: Ökat krav på motprestation
Det ska bli svårare att få försörjningsstöd utan motprestation i Sverige, enligt den budget som regeringen presenterade förra veckan.
Anniken Huitfeldt ny arbetsminister i Norge
Norge får en ny arbetsminister. Det är Anniken Huitfeldt som byter från kulturdepartementet till arbetsdepartementet, med ansvar för en tredjedel av statsbudgeten.
Den nordiska modellen förenar tillväxt med jämlikhet
I fem år har det forskats på den nordiska modellen och om den klarar av att förnya sig själv. I slutet av augusti var det en internationell avslutningskonferens för REASSESS i Oslo.
Leder: Det gode liv som hundreåring
Det gode liv som hundreåring er foreløpig for de ytterst få, men i år blir de første fra etterkrigsgenerasjonen 67 år. Det markerer et tidsskille. Allerede i 2017 vil det i Europa være færre i arbeidslivet enn det er mennesker utenfor arbeidsmarkedet. Det er nå aktiv aldring blir brennaktuelt.
Aktive eldre og solidaritet mellom generasjoner
Aldri tidligere i historien har så mange levd så lenge og vært så friske i så høye aldre som i dag. Om få år vil det bli langt flere 100-åringer, og folk som lever 20-30 år etter å ha pensjonert seg. Det er dette bildet som både gleder og uroer. Er Europa forberedt?
Ung, middelaldrende eller gammel?
Hvor gammel er du når du er gammel? Oppfatningen av alder varierer mye mellom landene i Europa. Det gjør også synet på konsekvensene av den demografiske utviklingen: Generelt mener de færreste at det er nødvendig å øke pensjoneringsalderen i løpet av de neste to tiårene. Det viser ”Special Eurobarometer 378 Active Ageing”.
Leder: Utjevning gir bærekraft
Økonomisk krise, politiske jordskjelv og terror i Nordens midte som savner sidestykke i moderne tid, har satt preg på de nordiske landene. ”Kriser tester kraften i nordiske velferdsmodeller" er månedens Tema. Et viktig spørsmål der er: Må velferdsmodellene tilpasses for at ikke ulikhetene i landene skal bli for store?
Islands Gudbjartur Hannesson setter folks velferd først under krisen
Vi har lært at et statlig velferdssystem er enormt viktig og en forutsetning for et sunt arbeidsliv, sier Islands velferdsminister Gudbjartur Hannesson. Derfor har trygghet for velferden hatt førsteprioritet under krisen.
Norden klarade krisen väl men välfärdsmodellen bör anpassas
De nordiska länderna tog sig igenom finanskrisen som inleddes 2008 med flaggan högt. Den välfärdsmodell som präglar de fem länderna visade sig vara effektiv. Nu skakas världens ekonomi återigen. Är den nordiska modellen fortfarande en gyllene medelväg mellan den mer brutala anglosaxiska modellen och den brist på statsfinansiell kontroll som funnits i många Medelhavsländer?
Utjevning drivkraft bak Islands suksess
Høyere skatter for dem som har mest, skjerming av de fattige og gjeldslette for bedrifter og husholdninger som gikk i lånefella, er litt av oppskriften for å få en konkurs stat på rett vei, viser erfaringer fra Island. Dessuten trengs det grundig opprydding etter festen, å få orden i økonomien og hindre at skurkeri kan gjenta seg.
Valgkamp i krisens tegn
Hvilke politikere kan bedst styre Danmark igennem den aktuelle økonomiske krise, hvor stadig flere danskere frygter økonomisk fallit og arbejdsløshed? Det er det altafgørende spørgsmål i den danske valgkamp.
Populister styr i opposition
Stödet för det finländska populistpartiet Sannfinländarna har växt efter riksdagsvalet i våras. Det gör att den nya regeringen tvingas ta hänsyn till de faktorer som ligger bakom den starka uppgången, närmast efterfrågan på en mer expansiv socialpolitik som stöder de svagaste i samhället.
Kriser tester kraften i nordiske velferdsmodeller
Nordiske land har i den senere tid blitt utsatt for store utfordringer. Den økonomiske krisen traff Island med orkan styrke, de politiske maktforholdene i Finland så radikalt annerledes ut etter valget den 22 juni og Norge ble en måned senere rammet av terror. Men utfordringene viser også styrken i Nordens velferdssamfunn. I Oslo demonstrerte 200 000 med roser i hånden. I Island prioriterer politikerne sosial utjevning etter den økonomiske kollapsen og i Danmark er tema i valgkampen økonomien og arbeidsløsheten.
Nordisk arbetsgrupp ger förslag till hur gränshindren ska lösas
En nordisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att komma med lösningar till de 39 gränshinder som identifierats inom arbetslivs- och socialförsäkringsområdet. Ordförande för gruppen är Essi Rentola, som uppskattar att mellan en tredjedel och hälften av hindren måste lösas på EU-nivå, eftersom de inte bara är nordiska hinder men berör hela EU.
Stor finsk studie av utanförskapet bland ungdom
Finländska ungdomar som hamnar utanför samhällets kärna har inte bara haft problem i skolan. Bristande ambition, som hänger samman med usla familjeförhållanden, är minst lika viktigt. Det visar en färsk undersökning om utslagningen bland unga som lagts fram i Finland.
Nästa regering ska få finländare att jobba längre
De senaste årens försök att höja den allmänna pensionsåldern i Finland från 63 till 65 eller högre har långsamt tagit skruv. Den faktiska pensionsåldern stiger efter pensionsreformen 2004 sakta och är nu uppe i drygt 60,4 år. Siffran 65 har visat sig ha enorm politisk explosionskraft. I sig är såväl politiska partier som arbetsgivare och fackföreningar överens om att dagens 25-åringar måste jobba tre år längre än de som i dag pensioneras.
Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser
Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.

Side-alternativer

This is themeComment