Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Marie Preisler

Artikler av Marie Preisler

Fællesnordisk indsats for mere udenlandsk arbejdskraft
Der er potentiale i nordisk samarbejde om at brande Norden som et attraktivt arbejdsmarked for højtuddannede fra tredjelande.
Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden
Ved at behandle medarbejderne godt kan produktivitet stige. Det er erfaringen i nordiske virksomheder med produktion i Vietnam.
Hjælp fra staten til at skaffe udenlandsk arbejdskraft
Danske virksomheder og udenlandske jobsøgere finder hinanden via statslig webportal og tre regionale centre.
Ny tiårsplan for arbejdsmiljø
Danske arbejdspladser skal især fokusere på at bekæmpe arbejdsulykker, dårligt psykisk arbejdsmiljø og problemer med muskler og led.
Nye og flere opgaver til jobcentrene i Danmark
Flere ledige, flere samtaler og mere aktivering og kontrol stiller store og nye krav til medarbejderne på landets jobcentre.
Den danske regering vil skaffe flere hænder
I 2020 skal det samlede danske arbejdsudbud være blandt de ti højeste i verden. Det er et centralt mål i den nyomdannede danske regerings arbejdsprogram.
Fælles front mod langtidsledighed
At få langtidsledige i arbejde kræver målrettet fokus, mod til at gå nye veje og samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det er budskabet til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), der for tiden samler inspiration til en indsats mod langtidsarbejdsløshed.
Samtale som middel mod sygefravær
Alle sygemeldte medarbejdere og ledige i Danmark skal fremover til samtale hos arbejdsgiver eller a-kasse om deres sygdom efter senest fire ugers sygemelding. De nye regler får en blandet modtagelse.
Fokus på sygdom giver mindre fravær
Tidlig dialog med syge medarbejdere reducerer sygefraværet. Det er erfaringen i Høje-Taastrup Kommune vest for København.
Offensiv for at holde på udenlandske medarbejdere
Stadig flere danske virksomheder gør en særlig indsats for at få udenlandske medarbejdere til at falde til. Især er det vigtigt, at den udenlandske medarbejder får et socialt netværk, og at hans eller hendes ægtefælle får job, viser erfaringerne hos vindmølleproducenten Vestas.
Den fleksible danske model under pres
Både hjemlige og internationale forhold presser den såkaldte flexicurity-model i Danmark. Flere af udfordringerne er fælles for de nordiske lande.
Hård kritik af kommunal aktivering
Danmark har givet kommunerne det fulde ansvar for at aktivere arbejdsløse. Reformen møder modstand fra mange sider.

Side-alternativer

This is themeComment