Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Marie Preisler

Artikler av Marie Preisler

Helle Thorning-Schmidt: Danskerne skal arbejde mere
Flere skal arbejde mere, produktiviteten skal op, og lønningerne holdes i ro. Det er centrale elementer i den nye danske centrum-venstre regerings arbejdsmarkedspolitik, som både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer tager forholdsvis pænt imod.
Valgkamp i krisens tegn
Hvilke politikere kan bedst styre Danmark igennem den aktuelle økonomiske krise, hvor stadig flere danskere frygter økonomisk fallit og arbejdsløshed? Det er det altafgørende spørgsmål i den danske valgkamp.
Stor forskel på arbejdsmiljø og helbred blandt danske lønmodtagere
Der er sket markante ændringer til både det bedre og det værre i måden, danskerne oplever deres eget arbejdsmiljø og helbred, viser ny stor undersøgelse.
Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark
I Danmark har alle udlændige med fast bopæl i Danmark ret til danskundervisning. Mange kurser afvikles på arbejdspladsen, og der er god erfaring med sprogpraktik på virksomhederne.
Engelsk bliver arbejdssproget på sigt
At lære dansk er afgørende for job i Danmark, men på sigt må både private og offentlige arbejdspladser acceptere engelsk som arbejdssprog, vurderer foreningen Nydansker, der tæller 130 små og store danske virksomheder.
EU-regler for vikarer mindsker social dumping
Med EUs vikardirektiv vil færre vikarbureauer presse løn- og arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet, forudser fagbevægelsen.
Arbejdsmiljøskandale på vindmøllefabrik får konsekvenser
Sygdomme blandt medarbejdere hos den danske producent af vindmøllevinger, LM Wind Power, fører nu også til kritisk eftersyn af myndigheder.
Næsten kun mænd dør i arbejdsulykker i Norden
Mænd rammes i langt højere grad end kvinder af dødsulykker på arbejdspladser i Norden. I årene 2003-2008 døde 1157 mænd og kun 85 kvinder i arbejdsulykker.
Sporskifte efterlyses i ligestillingsdebatten i Danmark
Er det brug for kvoter eller et mandepanel som i Norge for at speede ligestillingen op? Det er der meget delte meninger om i Danmark, men de fleste er enige om, at der er brug for en ligestillingsdebat, der favner begge køn.
Onlinekultur ændrer spillereglerne på arbejdspladsen
Det grænseløse arbejdsliv stiller nye krav til ledere, medarbejdere og fagbevægelse. Ellers knokler medarbejderne, til de segner.
Indsats mod social dumping i Norden
Viden skal forbedre kritisable arbejdsvilkår for østeuropæiske arbejdere i de nordiske lande.
Fællesnordisk front mod fortsat dansk enegang
Den danske regering står fast på retten til at udvise nordiske borgere på sociale ydelser. Nordisk Råd vil derfor anmode de nordiske samarbejdsministre om at tage sagen op.
Tidlig og aktiv indsats skal bremse ungdomsledighed
Alle nordiske lande arbejder målrettet på at bremse den stigende ungdomsledighed. Indsatserne er forskellige, men der er bred enighed om, at det bedste middel er en tidlig, bred og aktiv indsats for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse.
Skarp nordisk kritik af dansk enegang
Det nordiske pres vokser for at stoppe Danmarks hjemsendelser af nordiske borgere på sociale ydelser og for at tvinge den danske regering til at forklare sin enegang i det nordiske samarbejde.
Norden kan vinde på social kapital
De nordiske lande er uformelle verdensmestre i social kapital, og det er en markant konkurrencefordel. Men det kræver, at virksomhedslederne bliver bedre til at udnytte potentialet, fastslår ny dansk bog.
Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark
Stadig flere vigtige aftaler træffes af politikerne uden om parterne på arbejdsmarkedet. Eksperter frygter, at det kan undergrave den tillid, der er bærende for den danske model, og at det vil resultere i uansvarlighed.
Sunde og kompetente borgere skal ruste Norden globalt
Kæmpesatsning på nordisk samarbejde om sundhed og velfærd tager fart.
Massiv dansk satsning på at skaffe uddannelse og job til unge
Indsatsen mod ungdomsledighed har topprioritet. En række nye indsatser skal få flere unge i gang med uddannelse.
Blandet modtagelse af halveret dagpengeperiode
Den danske regerings beslutning om at skære dagpengeperioden ned til to år hilses velkommen blandt mange økonomer, mens fagbevægelsen advarer.
Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi
Brugen af nanoteknologi rummer store muligheder men indebærer også risiko for alvorlige arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer. Det vurderer den danske LO-fagbevægelse, der derfor efterlyser et nationalt videncenter om risici ved nanoteknologi.

Side-alternativer

This is themeComment