Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

Drífa Snædal tar över Islands LO i en turbulent tid

Drífa Snædal tar över Islands LO i en turbulent tid

(15. November 2018) Stora förändringar äger rum inom facket på Island. Den drygt 100 år gamla landsorganisationen ASÍ har nu valt ny ordförande. Den nya ledaren heter Drífa Snædal. Aldrig tidigare under ASÍ:s historia har organisationen letts av en kvinna.

Nya tendenser i arbetsmiljön i Norden

(15. Oktober 2018) Arbetsmiljö är ett vittfamnande begrepp. I detta nummer av Arbeidsliv i Norden utforskar vi några av dem. I Oslo har den hittills största nordiska konferensen om det som kallas Supported Employment, hållits. Där ställs frågan om vem det är som får delta i arbetslivet över huvud taget.

Nader Ahmadi leder nya arbetsmiljömyndigheten med "örat mot rälsen"

Nader Ahmadi leder nya arbetsmiljömyndigheten med "örat mot rälsen"

(15. Oktober 2018) I svenska Gävle växer det just nu fram en ny myndighet för arbetsmiljökunskap, som ska ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. – Arbetsmiljön är ytterst viktigt för socialt hållbara samhällen, säger generaldirektör Nader Ahmadi.

En valvaka i räknandets tecken

(10. September 2018) Stockholm den 10 september, dagen efter valet...

Samarbeid gir bedre resultater

(06. September 2018) Internasjonalisering stiller krav til samarbeid over nasjonale og tradisjonelle grenser. Nye metoder og tenkemåter trenger bidrag fra mange hold. Det gjelder i kunstens verden som det gjelder i kampen mot kriminelle. Men hvordan skape gode resultater?

Stein Olav Henrichsen tar Munch inn i fremtiden

Stein Olav Henrichsen tar Munch inn i fremtiden

(06. September 2018) Det nye Munchmuseet ruver allerede 13 etasjer over vikingenes gamle tufter innerst i Oslofjorden. Stein Olav Henrichsen er museumsdirektøren som har tatt på seg oppgaven å lede utviklingen av denne milepælen i historien når Munchsamlingen skal flyttes og besøkstallet dobles. Hvem er han, og hva vil han? Er Munch relevant nok til å fylle det storslagne museet?

Nye tendenser gir nye perspektiver

(22. Juni 2018) Forskning og utredning gir viktige innspill til den politiske debatten, til politikkutvikling og til implementeringen av politiske tiltak, sa Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet konferansen The Nordic Work Life Conference 2018 på OsloMet nylig. Arbeidsliv i Norden setter ny kunnskap om likestilling, borgerlønn og digitalisering i Fokus.

Kommer plattformsföretagen kunna passa in i den nordiska modellen?

(22. Juni 2018) Har Uber-föraren någon arbetsgivare? Är ”egenföretagaren” i själva verket arbetstagare? Och vad ska den behovsanställda leva av om hen inte får jobba tillräckligt många timmar? Frågorna är inte nya, men de får allt större betydelse efter hand som digitaliseringen fortskrider och nya sysselsättningsformer blir allt vanligare. Det nya arbetslivet kräver nytänkande också inom arbetsrätten och socialförsäkringarna.

OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme

OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme

(21. Juni 2018) Tidligere statsminister Mari Kiviniemi har et langt liv bak seg i finsk politikk. Som visegeneralsekretær i OECD har hun brukt mye tid på å rådgi verdens regjeringer om utvikling og vekst. Fra årsskiftet er det slutt, da vil hun hjelpe Finland på fote som leder for næringslivsorganisasjonen Finsk handel.

Kompetanse – en nøkkel til den teknologiske utviklingen

(28. Mai 2018) Den teknologiske utviklingen; hvordan påvirkes jobbene og hvilke krav stilles til kompetanse? Dette var spørsmål som ble reist under den tredje nordiske konferansen om fremtidens arbeidsliv. Ingen enkle spørsmål å besvare når fasiten er i utvikling. Hvordan møter myndighetene og partene endringene? Og hvordan skal kravene til kompetanse tilfredsstilles? Er ansvaret avklart?

Britt Östlund: Teknik är skapad av människor - därför kan den påverkas

Britt Östlund: Teknik är skapad av människor - därför kan den påverkas

(28. Mai 2018) 80-åringar är betydligt mer olika än 40-åringar, ändå betraktas ofta äldre som en homogen grupp utan särskilda kunskaper om teknikanvändning. Det begränsar innovationer och påverkar hur välfärdsteknik utformas för äldre, konstaterar Britt Östlund, professor vid KTH med fokus på äldre och välfärdsteknologi.

Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen

(19. April 2018) Alt står ikke til gull, men i Norden gjør man noe bra: løfter frem problemene, ser på tiltakene, vil gjerne lære av det andre gjør uten å viske ut politiske skillelinjer. Sånn er det også når man diskuterer inkludering i arbeidsmarkedet, #metoo og kriminalitet i arbeidslivet. Samarbeid på bred front skal sikre at pilene peker rett vei.

Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget

Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget

(19. April 2018) Det kalles «ordning och reda», grå økonomi, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet, men tross ulike navn, problemene er felles og angår hele Norden og Europa. Det dreier seg om kriminelle nettverk, rå utnyttelse av arbeidskraft, virksomhet på kanten av loven og konkurranse på ulike vilkår. Forhold som avfødte en enstemmig resolusjon på ministermøtet i Stockholm 13. april.

Konstnärsnämndens Anna Söderbäck: #metoo viser behov for en ny type ledere

Konstnärsnämndens Anna Söderbäck: #metoo viser behov for en ny type ledere

(19. April 2018) #metoo har gått som en løpild i Norden. I Sverige samlet 65 yrkesgrupper sine berettelser under egne opprop. Først ut var kunstnerne under hashtags som #tystnadtagning og #ViSjungerUt. Her deltok også Anna Söderbäck med sine erfaringer. Hun etterspør en ny type ledelse.

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

(23. Mars 2018) Oslo har fått et nytt universitet, det tredje største i Norge. OsloMet – storbyuniversitetet skal utdanne fremtidens arbeidskraft innen en rekke profesjoner. Får rektor det som han vil, skal likestilling ha forrang, digitalisering ha topp prioritet, og fagene skal utvikles i skjæringspunktet mellom forskning, undervisning og praksis.

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

(23. Mars 2018) Grönländska kommuner som är lika stora som hela Frankrike. Fem länder vars samlade ekonomi skulle vara den tolfte största i världen. Städer där 62 procent av arbetskraften är anställd inom kunskapsintensiva verksamheter. Norden handlar om allt detta.

Likestilling i Norden 2018 – fra metoo til nye strukturer

(07. Mars 2018) #metoo har brakt seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor kvinner frem i lyset og demonstrerer et tidsskille når det gjelder diskriminering. Men det trengs både stemmer, engasjement og strukturelle grep hvis likestilling skal nås. Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer viser at nordiske piler peker litt ulik vei, men ting er i ferd med å skje.

Innovasjon en forutsetning for inkludering

(08. Februar 2018) Økonomien viser fremgang i hele Europa, det gir håp for Europas unge. Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves endringer i tankesett og handling. Arbeidsliv i Norden viser med ulike eksempler hvordan nytenkning kombinert med strukturelle endringer gir utsatte unge mulighet til å blomstre, og hvordan unge gründeres virksomhet gir arbeid til flere.

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom?

(08. Februar 2018) Den norske regjeringa inviterer til inkluderingsdugnad. Prisverdig initiativ. Men statsrådane bør også ta ein kikk på strukturane bak om innsatsen skal verte meir enn plaster på såret. Kanskje må vi tenke annleis om korleis skule og arbeid kan kombinerast.

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

(08. Februar 2018) Islands social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar ansvarar också för arbetslivsfrågorna. Han träffade parterna på arbetsmarknaden redan den första veckan han var minister. Under den närmaste tiden är två saker livsviktiga, enligt honom: Att bibehålla den goda kontakten med arbetsmarknadsparterna och att förstärka tilliten mellan ministeriet, regeringen och parterna.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment