Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?
Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.
Hur ska den sociala pelaren omsättas i praktiken?
EU:s sociala toppmöte i Göteborg blev en succé för de svenska värdarna, men vilken betydelse kommer den sociala pelaren egentligen få för medborgarna i Europa?
Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren
Med en blandning av slagord från arbetarrörelsen, kanelbullar och smågodis försöker den svenska regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, att ge EU en annan framtoning. Under det sociala toppmötet i Göteborg satt arbetsmarknadens parter bokstavligen vid samma bord som statsministrarna och EU-kommissionärerna.
Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model
EU’s nye sociale søjle kan underminere den nordiske model på arbejdsmarkedet, frygter nordiske arbejdsgivere, der agter at forsvare modellen med næb og klør. Den kamp bliver nødvendig, forudser en dansk arbejdsmarkedsforsker.
Norge med initiativ mot arbetslivskriminalitet under EU-toppmötet
Norges statsminister Erna Solberg tog tillfället i akt när hon deltog på EU-toppmötet om sociala rättigheter. Hon lanserade en offensiv mot arbetslivskriminalitet. Norge erbjuder sig bland annat att som ett pilotprojekt samarbeta med ett EU-land för att utveckla mer effektiva kontrollsystem.
Færøernes anspændte forhold til EU
På Færøerne bor der 50.000 mennesker. EU tæller 500 millioner indbyggere. Men vil de få færinger være en del af det store selskab og samarbejde? Svaret er lidt lige som vinden på de stormfulde øer, der går i alle mulige retninger. Alle ønsker dog et tættere samarbejde, men hvad det betyder afhænger af hvem du spørger.
Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel
Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.
Norden i Europa
Norden og EU er tema når vi setter fokus på Det sosiale toppmøtet i Göteborg 17. november, der EUs sosiale pilar ble presentert og undertegnet. Er det grunn til å frykte at den sosiale pilaren skal utfordre den nordiske modellen? Eller at den skal forbli fine målsettinger som ikke får praktiske følger? Slike spørsmål står i fokus når vi undersøker hva den sosiale pilaren omfatter og innebærer, hvilke synspunkter den internasjonale fagbevegelsen har, og arbeidsgiverne fremmer og hva folket og Europas regjeringssjefer mener.
EU-mötet i Göteborg: "Vi för vidare den nordiska modellen till Europa"
Innan EU:s toppmöte om den sociala pelaren inleddes i Göteborg samlades fackförbunden och de frivilliga organisationerna till ett förmöte där stämningen var mycket god.
Jyrki Katainen: Populismen hotar stabiliteten och riskerar att öka arbetslösheten
EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, angriper populismen, talar sig varm för den cirkulära ekonomin och försvarar den sociala pelaren i EU, i en intervju med Arbeidsliv i Norden.
Norden positivt till EU:s sociala pelare - men lönerna vill vi sätta själva
Vi kräver att förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter tar hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar våra arbetsmarknader och respekterar den roll som arbetsmarknadens parter har i Norden. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar i ett gemensamt uttalande till Europeiska kommissionen.
Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?
Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.
Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017
Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?
EU pressar på för att liberalisera vägtransporten
Både Danmark och Finland kommer att dras inför EU-domstolen om de inte ändrar regler som de har antagit för att motverka social dumpning genom missbruk av EU:s så kallade cabotageregler. Det meddelar Europeiska kommissionen som är på offensiven för att liberalisera marknaden för vägtransporter.
Har luften gått ur jämställdhetspolitiken i EU?
Ja, anser den finska forskaren Johanna Kantola. Samtidigt är emellertid EU-domstolen en ljuspunkt, vars domar också får stora konsekvenser i Norden, enligt Kirsten Ketscher, professor i socialrätt vid Köpenhamns universitet.
Sverige: Lex Laval bör rivas upp föreslår utredning
Villkoren för utländska arbetstagare i Sverige bör förbättras enligt Utstationeringskommitténs översyn av Lex Laval, som den 30 september lämnades till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Fælles linje skal afbøde EU-pres på den nordiske model
At bevare den unikke nordiske aftalemodel vil kræve tilpasninger og fælles fodslag. Det var vurderingen hos den danske beskæftigelsesminister, danske EU-politikere og arbejdsmarkedets parter ved en konference med udgangspunkt i en ny rapport om den nordiske aftalemodel og EU.
Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen
- Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Europeisk arbetsrätt så komplex att rättssäkerheten är i fara
Domstolarna har fått en större roll i det arbetsrättsliga systemet på bekostnad av politiker och arbetsmarknadens parter. Det börjar bli så svårt för arbetsgivare och fackföreningar att veta vad som gäller, att rättssäkerheten är i fara. Det framgår av en ny antologi från Nordiska ministerrådet.
Mindsteløn - noe for Norden?
Mens den nordiske fagbevægelse ser lovbestemt mindsteløn som en katastrofe, ser lønmodtagere i mange andre EU-lande en lovbestemt mindsteløn som et værn mod social dumping. Vi er nødt til at gå ind i diskussionen om lovbestemt ligeløn, så alle kan blive mere klar på styrkerne i det kollektive aftalesystem, vi har i Norden, siger Bente Sorgenfrey, formand for den samlede fagbevægelse i Norden.

Side-alternativer

This is themeComment