Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Björn Lindahl

Artikler av Björn Lindahl

NAV-reformen i Norge: Aldrig mer "det är inte vårt bord"

Bättre samordning av de sociala tjänsterna och fler ut i arbete. Det är målet i en av de största reformerna som någonsin genomförts i offentlig sektor i Norge. Hittills har det varit förvånansvärt lite bråk runt försöket att smälta ihop de kommunala och statliga välfärdstjänsterna.

NAV-reformen i Norge: Aldrig mer "det är inte vårt bord" - Les mer…

Den oplanerade medierevolutionen

Vi befinner oss just nu i den femte medierevolutionen i världshistorien, skriver den danske forskaren Niels Ole Finnemann. Införandet av Internet kommer med andra ord att få lika stora konsekvenser som talspråket, skriften, boktryckarkonsten och etermedierna.

Den oplanerade medierevolutionen - Les mer…

Bok i fokus: Dags för en ny framtidsvision

Det danska institutet för framtidsstudier gav 1999 ut boken The Dream Society, som handlade om vad som skulle komma efter informationssamhället. Svaret var den gången att det inte är tillräckligt för företagen att slåss med pris och kvalitet. Deras produkter måste också ha en historia som konsumenterna identifierar sig med. Harley Davidsons motorcyklar handlar mer om att köpa frihet och en livsstil, än om att köpa ett framkomstmedel.

Bok i fokus: Dags för en ny framtidsvision - Les mer…

Makten och demokratin

En ny Maktutredning har avslutats i Norge. Det blir troligen sista gången.

Makten och demokratin - Les mer…

Eniga om diagnosen - men fungerar medicinen?

Konjunkturmakarna har de senaste månaderna kappats om att skära ned i prognoserna för den ekonomiska tillväxten för i år. I Finland skär Nordea ned prognosen för tillväxten från 2,5 till 2,0 procent, I Sverige trodde konjunkturinstitutet på 1,4 procents tillväxt så sent som i mars. I maj räknar det bara med 1,0 procent. Den norska regeringen har skurit ned sin prognos från i höstas med en hel procentenhet, till 0,7 procents tillväxt för Fastlands-Norge.

Eniga om diagnosen - men fungerar medicinen? - Les mer…

Arbetsmarknaden försvagas - men de arbetslösa har hög klass

Hur bekämpar de nordiska länderna den nya arbetslösheten som drabbar dataprogrammerare, IT-konsulter och ingenjörer, men också andra akademiker som inte tidigare var vanliga i arbetslöshetskön?

Arbetsmarknaden försvagas - men de arbetslösa har hög klass - Les mer…

Kunskapens vägar och växtplatser

Förr var kunskapsproducenterna lättidentifierade. Scenen var i huvudsak skolor och universitet, och där fanns lärare och forskare som de viktigaste och väl synliga aktörerna. Idag är bilden en annan. Forskning kan lika väl ske på ett socialkontor i en kommun och lärarna kan hålla kurser på ett företag. Arenan har förändrats och det påverkar bilden av vad kunskap är.

Kunskapens vägar och växtplatser - Les mer…

Bok i fokus: Snabb eller styckad tid

Efter att millennieskiftet kommit på avstånd, har intresset för tid börjat handla om den privata tiden, i stället för de stora linjerna i historien. Uppfattningen är att vi får allt mindre tid till oss själva och att stressen bara ökar.

Bok i fokus: Snabb eller styckad tid - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment