Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Björn Lindahl

Artikler av Björn Lindahl

ILO varnar för en global sysselsättningskris

Den ekonomiska krisen som inleddes 2008 har utvecklat sig till en global sysselsättningskris. 27 miljoner fler människor har blivit arbetslösa sedan krisen inleddes. För att hålla takt med befolkningsökningen måste 400 miljoner nya jobb skapas under de kommande tio åren.

ILO varnar för en global sysselsättningskris - Les mer…

Sverige nominerar Mona Sahlin till generaldirektör för ILO i Genève

För första gången kan en kvinna bli chef för den Internationella arbetsorganisationen, ILO, med huvudkontor i Genève i Schweiz. Det är den svenska regeringen som lanserar Mona Sahlin som kandidat när den nuvarande generaldirektören Juan Somavía, avgår.

Sverige nominerar Mona Sahlin till generaldirektör för ILO i Genève - Les mer…

Loa Brynjulfsdottir vill försvara kollektivavtalsmodellen

Loa Brynjulfsdottir är nyvald generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation, NFS. Hon ser det som sin första uppgift att trappa upp försvaret av den nordiska kollektivavtalsmodellen. Den utmanas av det mer regelstyrda sättet inom EU att handskas med arbetslivsfrågor.

Loa Brynjulfsdottir vill försvara kollektivavtalsmodellen - Les mer…

Hur tacklar facket den nya debatten om löneskillnaderna?

Det senaste decenniet har antalet arbetsdagar som förlorats i arbetskonflikter varit mycket litet. Vilda strejker har nästan helt försvunnit. Samtidigt har skillnaden i löner ökat kraftigt. Men nu bubblar det igen av missnöje. Hur hanterar facket den nya tidsandan?

Hur tacklar facket den nya debatten om löneskillnaderna? - Les mer…

Prospekteringen i Norden på ny rekordnivå

Letandet efter nya mineraler i Norden kommer överträffa alla tidigare rekord 2011. Gruvbolagen kommer att investera 230 miljoner euro (nästan 2,1 miljarder svenska kronor) i år, visar Raw Materials Groups, (RMG) årliga genomgång.

Prospekteringen i Norden på ny rekordnivå - Les mer…

Transportmöjligheterna avgörande för gruvdriften

Nordens politiker har fått upp ögonen för gruvindustrin. Den 12 oktober genomfördes ett utrikesministermöte i Barentsrådet i LKAB:s gruva i Kiruna. Dagen innan reste Norges Jonas Gahr Støre och och Sveriges Carl Bildt dit gemensamt med malmbanan från Narvik.

Transportmöjligheterna avgörande för gruvdriften - Les mer…

Finland får ny regering med mindre makt för kvinnorna

Två månader efter det finska valet lyckades till sist sex av partierna i Riksdagen bli eniga om ett regeringsprogram och en ministerlista på 19 statsråd. Statsminister blir Jyrki Katainen från det konservativa Samlingspartiet. För första gången får Finland en kvinnlig finansminister, socialdemokraten Jutta Urpilainen, medan fackföreningsveteranen Lauri Ihalainen blir ny arbetsminister.

Finland får ny regering med mindre makt för kvinnorna - Les mer…

De tio allvarligaste gränshindren

Gränshinder är inte bara sådant som försvårar för de nordiska medborgarna att bosätta sig och arbeta i ett annat land än sitt eget i Norden. Det handlar också om problem som uppstår när man flyttar hem, när man blir sjuk eller när man ska få ut sin pension. AIN har med hjälp av Gränshinderforum gjort en lista på de tio viktigaste gränshindren inom arbetslivsområdet.

De tio allvarligaste gränshindren - Les mer…

Nordisk arbetsgrupp ger förslag till hur gränshindren ska lösas

En nordisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att komma med lösningar till de 39 gränshinder som identifierats inom arbetslivs- och socialförsäkringsområdet. Ordförande för gruppen är Essi Rentola, som uppskattar att mellan en tredjedel och hälften av hindren måste lösas på EU-nivå, eftersom de inte bara är nordiska hinder men berör hela EU.

Nordisk arbetsgrupp ger förslag till hur gränshindren ska lösas - Les mer…

Språkkunskaperna är nyckeln men låset passar inte alltid

Det är få frågor som det råder en så stor politisk enighet om i de nordiska länderna som att språkkunskaperna är nyckeln till både integration och arbetslivet. Alla de fem länderna erbjuder invandrare flera hundra timmar gratis utbildning i det egna språket, men de har valt olika modeller och ställer olika krav.

Språkkunskaperna är nyckeln men låset passar inte alltid - Les mer…

Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende

På Coca-Cola Enterprises i Norge var det ett studiebesök hos ett annat företag i livsmedelsbranschen, mejeribolaget Tine, som blev starten för en vällyckad språkutbildning på jobbet. - När vi var på Tine upptäckte vi till vår förvåning att alla talade norska i personalmatsalen, säger Helge Dagsvold, skyddsombud på Coca-Colas fabrik i Lørenskog utanför Oslo.

Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende - Les mer…

Norska livsmedelsföretag satsar på egna språkkurser

Att kunna behärska språket i ett land är viktigt för att kunna få ett jobb. Men språket blir också allt viktigare för att behålla jobbet när ny teknik införs, strängare krav till skriftlig dokumentering införs och språkliga färdigheter blir en allt viktigare del av arbetsuppgifterna.

Norska livsmedelsföretag satsar på egna språkkurser - Les mer…

Bemanningsbranschen utmanar den nordiska modellen

Med jämna mellanrum bryter ”Den stora debatten” om bemanningsbyråerna ut i de nordiska länderna, trots att de bara står för en bråkdel av de anställda. Vad är det som gör att anställningsformen verkar så utmanande på den nordiska modellen? 0,8 – 1,3 procent av den yrkesaktiva befolkningen arbetar som vikarier i Norden, mot 1,7 procent i genomsnitt i Europa. Innan årets slut ska EU:s bemanningsdirektiv ha genomförts.

Bemanningsbranschen utmanar den nordiska modellen - Les mer…

Svart städning stort problem för renhållningsbranschen i Norge

Är bemanningsbyråer bara ett steg på vägen mot en ännu mer flexibel arbetsmarknad, där de som utför tjänsterna blir egna arbetsgivare? NHO Service, som är arbetsgivarorganisationen inom renhållningsbranschen i Norge, slår alarm om att antalet renhållningsföretag ökat från 2 000 till 6 500 på bara några år.

Svart städning stort problem för renhållningsbranschen i Norge - Les mer…

Omsetning og drift av eiendom er den næring hvor ansatte oftest kontaktes

Det skiller seg mye mellom ulike næringer hvor ofte de blir kontaktet av jobbet i fritiden. "Omsetning og drift av fast eiendom" har den høyeste prosenten. Der kontaktes 12,8 prosent hver dag.

Omsetning og drift av eiendom er den næring hvor ansatte oftest kontaktes - Les mer…

IT-förändringar handlar både om system och sociala konsekvenser

Att förändra verksamheten genom att införa ett nytt IT-system är något som många företag och organisationer försöker sig på. Men i 70 procent av fallen misslyckas förändringen med hänsyn till tid, budget och funktion. Många har granskat vad som gick fel. Einar Iveroth studerade istället vad som gjordes rätt i de lyckade projekten.

IT-förändringar handlar både om system och sociala konsekvenser - Les mer…

Därför rankas Sverige så högt i integrationsfrågor

Vad är det facket och arbetsgivarna i Sverige gör som får dem att hamna högst upp i en rankinglista om hur medvetna de är i integrationsfrågor? Det är EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, som ger det svenska arbetslivet gott betyg.

Därför rankas Sverige så högt i integrationsfrågor - Les mer…

Vad sker när det blir visumfritt mellan EU och Ryssland?

Att resa till utlandet utan att behöva ansöka om visum är något som de flesta nordbor tar som en självklarhet. Det är bara till väldigt exotiska länder – eller Ryssland – som det behövs. Från rysk sida försummas inga möjligheter att ta upp frågan med EU om att avskaffa visumkravet.

Vad sker när det blir visumfritt mellan EU och Ryssland? - Les mer…

IMF och ILO varnar: Risken för unga större än i tidigare lågkonjunkturer

De senaste par årens ekonomiska kris har drabbat ungdomen hårdare än tidigare lågkonjunkturer. Även om ungdomsarbetslösheten brukar stiga snabbt i nedgångstider så har den stigit med 6,5 procentenheter denna gång, mot 4 procentenheter i genomsnitt vid tidigare lågkonjunkturer.

IMF och ILO varnar: Risken för unga större än i tidigare lågkonjunkturer - Les mer…

Svårt att exportera det nordiska förtroendet

Den nordiska modellen brukar beskrivas som ett samhällssystem med starka fack- och arbetsgivarföreningar, en aktiv stat och ett generöst socialt säkerhetsnät. Men det finns ett kulturellt särdrag som gör det svårt att exportera modellen till andra länder. I Norden litar folk på varandra extremt mycket.

Svårt att exportera det nordiska förtroendet - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment