Du er her: Forside i Emner i Inkludering

Inkludering

Norden ikke gode nok på likestilling, og ikke gode nok på psykisk helse

Fordelingen av maktposisjoner i samfunnet har ikke forandret seg samlet sett i Norden, viser AINs likestillingsbarometer 2017. Men stadig flere kvinner topper maktposisjonene i fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidsdepartementene.

Norden ikke gode nok på likestilling, og ikke gode nok på psykisk helse - Les mer…

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad

År 2030 kan glesbygden i Sverige ha tappat en tredjedel av sin arbetsföra befolkning jämfört med 2000. Det betyder sviktande skatteunderlag, större vårdbehov och brist på arbetskraft. I många kommuner står nu hoppet till framgångsrik etablering av nyanlända. Krokoms kommun är en av dem.

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad - Les mer…

Jobpræmie skal skaffe flere danske langtidsledige i arbejde

En kontant pengepræmie venter danskere, som får job efter lang tid på kontanthjælp. Samtidig er der stort fokus på at hjælpe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til småjob. En ekspert tvivler på, at det økonomiske incitament er tilstrækkeligt.

Jobpræmie skal skaffe flere danske langtidsledige i arbejde - Les mer…

Finlands regering bad folket om hjälp för att sysselsätta fler

Finlands regering har bett medborgare och organisationer om hjälp för att minska arbetslösheten. Framför allt vill statsminister Juha Sipilä och hans ministrar och ha tips om hur de särskilt kunde hjälpa personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Finlands regering bad folket om hjälp för att sysselsätta fler - Les mer…

Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet

Én times arbejde om ugen er bedre end ingenting. Det er filosofien bag de senere års massive danske satsning på at få udsatte danskere ind på arbejdsmarkedet. Nye undersøgelser tyder på, at virksomhederne er parate til at skabe småjob til udsatte grupper.

Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet - Les mer…

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV

Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV - Les mer…

Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede

Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.

Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede - Les mer…

Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven

Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven

Kommer flere i jobb hvis flere kan ansettes midlertidig? Blir terskelen til arbeidslivet lavere? Blir det flere jobber, eller bare flere midlertidig tilsatte? Slike spørsmål er stridens kjerne når norske arbeidstakere kjemper for arbeidsmiljøloven.

Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven - Les mer…

Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark

Alt for få flygtninge og indvandrere i Danmark har et arbejde, og det skal der gøres noget ved. Det er der bred enighed om. Derimod støtter de færreste statsministerens forslag om at lade flygtninge og indvandrere rense strande og reparere gynger i daginstitutioner.

Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark - Les mer…

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge

Arbetsmarknadens parter och den norska regeringen har förlängt IA-avtalet fram till 2018. Mindre byråkrati utlovas i kampen för att få ned sjukfrånvaron, att få fler in i arbetslivet och att få folk att förlänga sin yrkesverksamhet .

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge - Les mer…

Nye grep for bedre integrasjon

Nye grep for bedre integrasjon

Fattigdom, uro og opprør i bydeler rundt de store byene i Sverige ga sterke signal. Nordiske land er kjent for sin humanitære holdning, og er attraktive tilfluktsteder for mennesker som må fly fra krig og forfølgelse, men flukten til et bedre liv krever mer. Åpne grenser i Europa har ført til en ny bølge arbeidsinnvandrere fra kriserammete land i øst og sør og stiller Norden overfor nye utfordringer. Hvor rause eller strenge reglene for innvandring skal være, hvem som skal gis adgang til riket og hvem som stenges ute, varierer mellom landene. Felles nå er at flere land tar grep for å sikre at de som får opphold skal ha rett til et bedre liv der utdanning og arbeid står i fokus.

Nye grep for bedre integrasjon - Les mer…

Leder: Hvem kan komme og hvem skal få bli og hvem skal få vinne et verdig liv?

Sverige holder fanen høyt for en raus og åpen innvandringspolitikk. Her blir forskjellene i Norden tydelige. Integrasjonsminister Erik Ullenhag skiller seg ut når han i «Arbeidsliv i Norden» advarer mot en utvikling han mener å se i flere europeiske land, at innvandrerfiendtlige partier vokser, og det politiske kartet flyttes mot en strengere og mer innvandrerkritisk holdning. Men flere vil ta nye grep for bedre integrasjon.

Leder: Hvem kan komme og hvem skal få bli og hvem skal få vinne et verdig liv? - Les mer…

En minister besöker Möjligheternas kontor och Möjligheternas plats

En minister besöker Möjligheternas kontor och Möjligheternas plats

- Det angelägna är att lyckas skapa en vi-känsla för alla som bor i Sverige och som ser en framtid här. Vill du leva här ska du också ha en framtid här, men då finns det saker som måste falla på plats och det handlar om jobb, språk och trygghet, säger Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag

En minister besöker Möjligheternas kontor och Möjligheternas plats - Les mer…

Positiva fördomar gynnar isländska invandrare

Positiva fördomar gynnar isländska invandrare

Det kan vara en fördel att var isländsk för de som söker bostad och arbete i Norge. Islänningarna själva anser att det isländska folkets historiska rötter i Norge ofta ger ett positivt bemötande bland norrmännen. Antropologer anser att islänningarna gynnas i förhållande till andra invandrargrupper i Norge.

Positiva fördomar gynnar isländska invandrare - Les mer…

Arbetet viktigast i alla nordiska ländernas integrationspolitik

Arbetet viktigast i alla nordiska ländernas integrationspolitik

De nordiska länderna är alla attraktiva mål för både flyktingar och arbetsinvandrare. Men det finns stora skillnader, både vilka grupper som kommer och hur de tas emot. Finland och Island har alltid haft sina säregenheter, men nu ökar skillnaderna också allt snabbare mellan Danmark, Norge och Sverige.

Arbetet viktigast i alla nordiska ländernas integrationspolitik - Les mer…

Solveig Horne, minister med blå-blått blikk på norsk integrasjon

Solveig Horne, minister med blå-blått blikk på norsk integrasjon

- Nå sitter jeg i regjering, sier Fremskrittspartiets barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne. Nå er det samarbeidsavtalen med regjeringspartiet Høyre og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti som gjelder. Det er mye god FrP-politikk i den avtalen, sier statsråden. Hun har «ingen kommentar» til partifeller som savner FrP-politikk.

Solveig Horne, minister med blå-blått blikk på norsk integrasjon - Les mer…

Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs

Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs

Arbete och språkfärdigheter räknas som avgörande för att integreras i ett land. Men det är inte självklart att det räcker med arbete, visar en ny rapport som presenterades i Stockholm den 28 november på en konferens om inkluderande arbetsliv för utrikes födda.

Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs - Les mer…

Elisabeth Svantesson ny arbetsmarknadsminister i Sverige

Den 17 september utsågs Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister. Hon ersätter Hillevi Engström som blev biståndsminister. Regeringsombildningen skedde i samband med regeringsförklaringen.

Elisabeth Svantesson ny arbetsmarknadsminister i Sverige - Les mer…

Utdanning Nord gir yrkesutdanning til langtidsledige

Utdanning Nord gir yrkesutdanning til langtidsledige

Utdanning Nord er en felles nordisk utdanningsinstitusjon som gir individualisert undervisning i over tretti yrkesfag til arbeidsløse finner, svensker og nordmenn. Hit, til Övertorneå, på grensen mellom Sverige og Finland, inviterte arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström nordiske kolleger og representanter for arbeidslivet til rådslag. Hva er det som gjør utdanningen så spesiell?

Utdanning Nord gir yrkesutdanning til langtidsledige - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment