Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Inkludering

Inkludering

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb

Det finns ett behov av mer flexibla åtgärder för att integrera nyanlända flyktingkvinnor i Norden, enligt OECD. Forskning visar att år av flykt gör att barnafödandet skjuts upp. När kvinnorna är trygga föder de barn – men har då svårt att dra nytta av introduktionsprogram på arbetsmarknaden.

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb - Les mer…

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job

Det vil kræve mere jobrettede indsatser, fokus på børnepasning og evidens for effekt af indsatser, hvis Norden skal lykkes med at få flere nytilkomne kvinder i arbejde, viser ny undersøgelse.

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job - Les mer…

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden

Projektet Mirjam vänder sig till lågutbildade kvinnor som fått asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. De har betydligt svårare än män i motsvarande situation att få arbete, men vägledning med fokus på arbete och jämställdhet ger resultat.

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden - Les mer…

Nytt svenskt samarbete kan halvera nyanländas väg till arbete

Tiden för utlandsfödda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har kortats. Men fortfarande återstår stora utmaningar framför allt för kvinnor och lågutbildade. Ett sätt att underlätta deras etablering är förstärkt lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nytt svenskt samarbete kan halvera nyanländas väg till arbete - Les mer…

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland

Finland är det första nordiska landet som använder sig av modellen med investeringar med samhällseffekt, så kallade Social Impact Bonds. Ett av SIB-programmen stöder privata investerare invandrares sysselsättning. Klarar de privata uppgiften bättre än det offentliga blir de belönade.

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland - Les mer…

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom?

Den norske regjeringa inviterer til inkluderingsdugnad. Prisverdig initiativ. Men statsrådane bør også ta ein kikk på strukturane bak om innsatsen skal verte meir enn plaster på såret. Kanskje må vi tenke annleis om korleis skule og arbeid kan kombinerast.

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom? - Les mer…

Norska arbetsgivare: de som arbetstränats hamnar längre ned i bunken

Arbetslöshet i unga år har en stigmatiserande effekt som kan vara länge. Det finns det omfattande forskning som visar. Men är det alltid bättre att jobba, oavsett kvaliteten på jobbet? Kan det rentav vara bättre att avstå? Kan en arbetsmarknadskurs förvärra möjligheten att anställas?

Norska arbetsgivare: de som arbetstränats hamnar längre ned i bunken - Les mer…

Blågrön norsk regering  satsar på arbetslivet

Blågrön norsk regering satsar på arbetslivet

Den norska regeringen utvidgas med ytterligare ett parti, Venstre. Statsminister Erna Solberg passade också på att flytta på flera ministrar. Fem av sex huvudpunkter i det politiska program partierna i den blågröna regeringen blivit eniga om handlar om arbetslivet.

Blågrön norsk regering satsar på arbetslivet - Les mer…

Ulikhetens smerteterskel er nådd

OECD snur kappen og vil at verden skal tenke nytt rundt begrepet økonomisk vekst. Så langt har fortellingen om vekst først og så fordeling kun ført til at gapet mellom fattig og rik er blitt større. Nå bygges et nytt narrativ med begreper som «sterk, bærekraftig og inkluderende vekst». Arbeidsliv i Norden undersøker hva paradigmeskiftet innebærer og setter inkludering i arbeidslivet i fokus.

Ulikhetens smerteterskel er nådd - Les mer…

Norden: mot større åpenhet for inkludering i arbeidslivet

Norden: mot større åpenhet for inkludering i arbeidslivet

Flyktningkrisen har ført til økt aktivitet og samarbeid i og på tvers av landene i Norden for å finne gode måter å inkludere flyktninger i arbeidslivet. Men inkludering handler også om å vise åpenhet for alle som av ulike årsaker har vanskelig for å finne et fotfeste i arbeidslivet. Danske kommuners innsats viser at det er store muligheter for å lykkes når innsatsen for inkludering oppleves som meningsfylt for alle involverte.

Norden: mot større åpenhet for inkludering i arbeidslivet - Les mer…

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller

Et paradigmeskift kaller OECDs Stefano Scarpetta den nye tidsånden. Vi må forandre tenkningen som ligger til grunn for et økende gap mellom fattig og rik, sier generalsekretær Angel Gurría: Økonomisk vekst er ikke nok, vi må ha en ny visjon for en inkluderende og bærekraftig utvikling. Den sosiale dimensjonen hadde merkbart gjennomslag på OECD Forum 2017.

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller - Les mer…

Norden vil ha flere flyktninger i jobb

Norden vil ha flere flyktninger i jobb

Nordiske land går foran i arbeidet for å inkludere flyktninger, sier OECDs Thomas Liebig. Han peker blant annet på de strukturerte introduksjonsprogrammene som er unike. Problemet er at de færreste er i jobb etter å ha gjennomført programmet. Statsråd Anniken Hauglie vil målrette innsatsen for å få flyktninger inn i arbeidslivet.

Norden vil ha flere flyktninger i jobb - Les mer…

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu

De nordiska länderna är mer samkörda nu än vad de var under den stora tillströmningen av flyktingar 2015. Det anser Grete Brochmann, som lett de två senaste offentliga utredningarna om invandring i Norge.

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu - Les mer…

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har

När flera av de nordiska länderna införde skärpt gränskontroll och försvårade för flyktingar att ansöka om asyl, skedde det samtidigt en omläggning politiken för att flyktingarna snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. I Norge kan asylsökande nu själva registrera sin kompetens.

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har - Les mer…

Flyktinginvandring handlar inte primärt om pengar

Vad kostar flyktingarna? Det är en fråga som väcker intresse både hos dem som är för flyktingmottagande och dem som är emot. Men utmaningen är inte främst ekonomisk utan social, där den stora risken för utanförskap står mellan de som har jobb eller inte, visar forskningen.

Flyktinginvandring handlar inte primärt om pengar - Les mer…

Vad betyder ett fängelseuppehåll för chansen att få jobb?

Vad betyder ett fängelseuppehåll för chansen att få jobb?

I en ny studie jämförs sysselsättningen för fängslade personer i fyra nordiska länder upp till fem år efter att de frigivits. Målet var att se om tidigare fångar lyckas få jobb lättare i något av länderna och om detta i så fall beror på kriminalomsorgen eller arbetsmarknadsåtgärder.

Vad betyder ett fängelseuppehåll för chansen att få jobb? - Les mer…

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland

Varför ska det ta sju år för invandrare att få ens lågavlönade arbeten, efter dyra statliga arbetsmarknadsinsatser? När de kan få ett välbetalt jobb i det privata näringslivet efter bara ett år!

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland - Les mer…

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare reste till Norge istället för Sverige och Danmark som låg närmare, när Polen blev medlem av EU 2004. De flesta hade ingen avsikt att stanna, men när uppehållet blev längre flyttade familjen efter. På grund av korta arbetskontrakt befinner de polska arbetsinvandrarna sig i ett slags limbo - de har jobb, men få möjligheter att avancera.

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden - Les mer…

Rummelighed i praksis - hvordan danske kommuner arbejder med inklusion

Rummelighed i praksis - hvordan danske kommuner arbejder med inklusion

Danske kommuner går foran i arbejdet med skabe jobåbninger til borgere langt fra arbejdsmarkedet. Erfaringen er, at det kan gavne alle på en arbejdsplads, hvis inklusionen gribes rigtigt an.

Rummelighed i praksis - hvordan danske kommuner arbejder med inklusion - Les mer…

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

Den europeiske fagbevegelsen, ETUC, er kritisk til det de anser som dårlig sammenheng mellom OECDs gode makroøkonomiske analyser og de strategiske anbefalingene til det enkelte medlemsland. Rådene reflekterer ikke et nytt narrativ om inkluderende vekst. «Vær konsistent», oppfordrer generalsekretær Luca Visentini i møte med Arbeidsliv i Norden under OECD forum.

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment