Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Björn Lindahl

Artikler av Björn Lindahl

Räkning, inte läsning, är viktigast i arbetslivet

Räkning är viktigare för att kunna delta i arbetslivet än vad man hittills trott. Det visar en nordisk genomgång av resultaten i det kompetensprov för vuxna som OECD-länderna genomför. Att vara dålig i räkning påverkar både sannolikheten för att vara arbetslös och hur mycket man tjänar.

Räkning, inte läsning, är viktigast i arbetslivet - Les mer…

Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet

Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.

Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet - Les mer…

Norden blev lite mer jämställt även i år

Jämställdheten i Norden på maktpositionerna inom politik och arbetsliv har aldrig varit större än i år, visar Arbeidsliv i Nordens barometer.

Norden blev lite mer jämställt även i år - Les mer…

Jämställdhet även i trossamfunden en viktig fråga

De riktigt stora symboliska förändringarna sker ibland nästan utan att det märks. I tre av de fem nordiska länderna har kyrkan idag en kvinna som översta chef. Jämfört med resten av världen är det på det området Norden ligger allra främst i jämställdhet.

Jämställdhet även i trossamfunden en viktig fråga - Les mer…

Kyrklig kamp mellan ord och musik - skyddsombudet tvunget gripa in

Hur hanterar kyrkan arbetskonflikter? Vad sker när den högsta auktoriteten som åberopas är Gud? Ola Winsvold, seniorinspektör på det norska Arbeidstilsynet, fick en inblick i kyrkans värld när han tillkallades efter flera upprivande konflikter mellan organisterna och prästerna i en del kyrkor i Oslo.

Kyrklig kamp mellan ord och musik - skyddsombudet tvunget gripa in - Les mer…

Hur samla Europa i en gemensam syn på arbetsmiljön?

25 procent av arbetskraften i EU har ett jobb som orsakar dem psykosociala problem, som stress. Det visar den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor. Resultaten har analyserats i en gemensam rapport Eurofound gjort, tillsammans med den Europeiska arbetsmiljöbyrån. Men att mäta arbetsmiljö är betydligt svårare än att mäta arbetslöshet.

Hur samla Europa i en gemensam syn på arbetsmiljön? - Les mer…

Blir det fler jobb när antalet unga minskar?

När arbetskraften åldras och det blir färre ungdomar i yrkesverksam ålder ökar chansen för dem att få jobb. Men effekten är inte tillräckligt stark för att politikerna ska kunna luta sig tillbaka. Det behövs kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En ökad satsning på lärlingar är en väg att gå.

Blir det fler jobb när antalet unga minskar? - Les mer…

Konsumenterna flyttar till nätet men vill inte betala för innehållet

Vilka konsekvenser får det när antalet kommunikatörer bara fortsätter att öka samtidigt som journalisterna blir färre och många medier blöder? Kommer det påverka sättet demokratin fungerar i de nordiska länderna?

Konsumenterna flyttar till nätet men vill inte betala för innehållet - Les mer…

Arbetsmiljön påverkar kvaliteten i medierna

Den undersökande journalistiken och den demokratiska roll som massmedierna spelar är de viktigaste argumenten när medieföretagen ber om specialbehandling. I alla nordiska länder diskuteras ramvillkoren för medierna – ska de slippa moms och ska subsidier ges även till digitala medier?

Arbetsmiljön påverkar kvaliteten i medierna - Les mer…

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning

Gränsen har nåtts för hur mycket lönerna kan sjunka i de industrialiserade länderna. Sedan den ekonomiska krisen har hälften av alla anställda inom OECD fått lägre reallöner. Sänks lönerna mer blir effekten den motsatta – det går ut över tillväxten.

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning - Les mer…

Direkt från Reykjavik: Krisen gav nya idéer

- Island har ofta kommit efter de andra nordiska länderna. Det industrialiserades senare och det tog längre tid att organisera samhället här. Vi upplevde också en bankkris sist av dem alla, sa Islands president Ólafur Ragnar Grímsson när han öppnade jubileumskonferensen för det gränslösa nordiska arbetsmarknaden i Reykjavik.

Direkt från Reykjavik: Krisen gav nya idéer - Les mer…

Robotjournalistik vidgar gränserna för vad som är möjligt

Nu tar robotarna över även uppgifter som bara människor kunde klara tidigare, som att skriva artiklar och ta bilder. Med oändligt tålamod samlar de information eller fotograferar samma motiv hundratals gånger.

Robotjournalistik vidgar gränserna för vad som är möjligt - Les mer…

Genombrott för 3d-tekniken driver upp tempot i produktutvecklingen

3d-skrivare har det talats om länge. De representerar en teknologi som nu ser ut att få sitt genombrott. Det handlar inte bara om en ny sorts maskiner som blivit så billiga att de kan köpas av privatpersoner. Det handlar om en helt ny produktionsteknik som är motsatsen till det sätt industrin tillverkar produkter idag.

Genombrott för 3d-tekniken driver upp tempot i produktutvecklingen - Les mer…

40 år med nordiskt samarbete om jämställdhet

Det finns två sätt att jämföra jämställdhetspolitiken mellan olika länder. Man kan se på hur många kvinnor som kommit till makten och man kan se på hur politiken är utformad. De två sätten behöver inte nödvändigtvis berätta samma historia.

40 år med nordiskt samarbete om jämställdhet - Les mer…

Norge lyfter jämställdheten i Norden

För första gången har ett nordiskt land nått full jämställdhet i Arbeidsliv i Nordens jämställdhetsbarometer. Den speglar om det är en man eller kvinna som sitter i 24 olika maktpositioner i samhället. Det är Norge som i samband med regeringsskiftet i fjol höst kom upp i 22 poäng. 20 poäng krävs för full jämställdhet.

Norge lyfter jämställdheten i Norden - Les mer…

Mikael Sjöberg ny chef för Arbetsförmedlingen

Sverige har fått en ny chef för Arbetsförmedlingen. Det blir Mikael Sjöberg, som närmast kommer från jobbet som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Den förra generaldirektören fick gå från posten i augusti i fjol.

Mikael Sjöberg ny chef för Arbetsförmedlingen - Les mer…

Arbetet viktigast i alla nordiska ländernas integrationspolitik

De nordiska länderna är alla attraktiva mål för både flyktingar och arbetsinvandrare. Men det finns stora skillnader, både vilka grupper som kommer och hur de tas emot. Finland och Island har alltid haft sina säregenheter, men nu ökar skillnaderna också allt snabbare mellan Danmark, Norge och Sverige.

Arbetet viktigast i alla nordiska ländernas integrationspolitik - Les mer…

Ger statistiken en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten?

Skillnaderna är stora mellan de nordiska länderna både i hur hög ungdomsarbetslösheten är och hur länge den varar. Men beror en del på skillnaderna på hur statistiken utformats och ligger verkligen Sverige och Finland sämst på alla områden?

Ger statistiken en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten? - Les mer…

Direkt från Bryssel: Rött ljus på näthinnan

Det finns många sätt att närma sig en stad som Bryssel. Den stad man möter i en taxi på väg från flygplatsen är inte den samma som den man reser in i när man sitter i en tågkupé. Det påverkar också hur man upplever en konferens om arbetslivet i EU.

Direkt från Bryssel: Rött ljus på näthinnan - Les mer…

Kvinnor straffas inte så hårt för deltidsarbete som man trott

De negativa konsekvenserna för kvinnor i Norden av att arbeta deltid är små. Nya regler gör att effekten på pensionen inte blir särskilt stor. En förskolelärare eller undersköterska i Danmark eller Norge som arbetar deltid i tio år får ändå 98-99 procent av den maximala pensionen.

Kvinnor straffas inte så hårt för deltidsarbete som man trott - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment