Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia

(23. Mars 2018) Oslo har fått et nytt universitet, det tredje største i Norge. OsloMet – storbyuniversitetet skal utdanne fremtidens arbeidskraft innen en rekke profesjoner. Får rektor det som han vil, skal likestilling ha forrang, digitalisering ha topp prioritet, og fagene skal utvikles i skjæringspunktet mellom forskning, undervisning og praksis.

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

Norden - gränslöst och avgränsat på samma gång

(23. Mars 2018) Grönländska kommuner som är lika stora som hela Frankrike. Fem länder vars samlade ekonomi skulle vara den tolfte största i världen. Städer där 62 procent av arbetskraften är anställd inom kunskapsintensiva verksamheter. Norden handlar om allt detta.

Likestilling i Norden 2018 – fra metoo til nye strukturer

(07. Mars 2018) #metoo har brakt seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor kvinner frem i lyset og demonstrerer et tidsskille når det gjelder diskriminering. Men det trengs både stemmer, engasjement og strukturelle grep hvis likestilling skal nås. Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer viser at nordiske piler peker litt ulik vei, men ting er i ferd med å skje.

Innovasjon en forutsetning for inkludering

(08. Februar 2018) Økonomien viser fremgang i hele Europa, det gir håp for Europas unge. Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves endringer i tankesett og handling. Arbeidsliv i Norden viser med ulike eksempler hvordan nytenkning kombinert med strukturelle endringer gir utsatte unge mulighet til å blomstre, og hvordan unge gründeres virksomhet gir arbeid til flere.

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom?

(08. Februar 2018) Den norske regjeringa inviterer til inkluderingsdugnad. Prisverdig initiativ. Men statsrådane bør også ta ein kikk på strukturane bak om innsatsen skal verte meir enn plaster på såret. Kanskje må vi tenke annleis om korleis skule og arbeid kan kombinerast.

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

Ásmundur Einar Daðason: Nu ska det sociala skyddsnätet ses över

(08. Februar 2018) Islands social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar har också ansvar för arbetslivsfrågorna. Han träffade parterna på arbetsmarknaden redan den första veckan efter att han blev minister. Under den närmaste tiden är två saker livsviktiga, enligt honom: Att bibehålla den goda kontakten med arbetsmarknadsparterna och att förstärka tilliten mellan ministeriet, regeringen och parterna.

Norska arbetsgivare: de som arbetstränats hamnar längre ned i bunken

(08. Februar 2018) Arbetslöshet i unga år har en stigmatiserande effekt som kan vara länge. Det finns det omfattande forskning som visar. Men är det alltid bättre att jobba, oavsett kvaliteten på jobbet? Kan det rentav vara bättre att avstå? Kan en arbetsmarknadskurs förvärra möjligheten att anställas?

Gullformelen

(09. Desember 2017) Når vi kan se med selvsyn at roboten slår perfekt salto, vet vi at det har skjedd et teknologisk sprang. Konsekvensene kan vi ikke overskue, men endringene som skjer, krever omstilling. Til hva? Hvordan ruster vi oss for nye tider? Det er sånne spørsmål det tumles med blant politikere, i arbeidslivet, i forskning og i Arbeidsliv i Norden. Hva er gullformelen?

Magnus Gissler: Växande internationellt intresse för nordisk avtalsmodell

Magnus Gissler: Växande internationellt intresse för nordisk avtalsmodell

(08. Desember 2017) – Min bild är att det har skett ett trendbrott och att både intresset för och förståelsen av den nordiska modellen har ökat i omvärlden. Det ökar också energin i det nordiska samarbetet, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för NFS, Nordens fackliga samorganisation.

Risikobasert tilsyn på ville veier?

Risikobasert tilsyn på ville veier?

(06. Desember 2017) Nordiske arbeidstilsyn har ennå et stykke å gå før de har fullgode metoder for utvelgelse av virksomheter. Men kritikere som antyder at disse etatene mangler vilje til å oppsøke risiko, bommer på mål.

Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?

(23. November 2017) Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.

Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel

Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel

(23. November 2017) Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.

Det er i arbeidslivet det skjer

(22. Oktober 2017) Det er et tidsskifte i tenkningen om arbeidsmiljøet. Krav til omstilling og økt produktivt, en aldrende befolkning og ikke minst at kostnadene ved et dårlig arbeidsmiljø overskrider fattbare summer, dytter på behovet for nytenkning. Hva nytter? Kjøpe seg ut av ulykken, eller sette innholdet i arbeidet i fokus? Og hva skjer i det nye arbeidslivet som presser seg frem?

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø

(22. Oktober 2017) Godt arbeidsmiljø er god butikk, sier Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ikke bare det: I Norden har vi vært dyktige på å bruke arbeidsmiljøet for å håndtere endringene i arbeidslivet på en god måte. Arbeidsmiljøet har vært en styrke i fortiden, det må det også bli fremover, oppfordrer han.

Rett kompetanse til rett tid

(19. September 2017) Å finne en god match er ikke alltid like lett, særlig når det handler om arbeidslivet. Ledige jobber og ledige mennesker må passes bedre sammen. Når endringene i arbeidslivet skjer lynraskt øker behovet for rett kompetanse, og muligheten til etter- og videreutdanning blir hyperaktuelt. Men hvordan skal det organiseres og hvem skal betale? Arbeidsliv i Norden undersøker muligheter og praksis i Norden.

Ragnhild Lied –  Nordens fagligpolitiske leder står vakt om den nordiske modellen

Ragnhild Lied – Nordens fagligpolitiske leder står vakt om den nordiske modellen

(19. September 2017) Globalisering, teknologiske endringer og omstilling i arbeidsmarkedet utfordrer det organiserte arbeidslivet. Fagforeningsleder Ragnhild Lied står midt kampen mot arbeidslivskriminalitet, nye organisasjonsformer og en svekkelse av arbeidsmiljøloven.

Ulikhetens smerteterskel er nådd

(22. Juni 2017) OECD snur kappen og vil at verden skal tenke nytt rundt begrepet økonomisk vekst. Så langt har fortellingen om vekst først og så fordeling kun ført til at gapet mellom fattig og rik er blitt større. Nå bygges et nytt narrativ med begreper som «sterk, bærekraftig og inkluderende vekst». Arbeidsliv i Norden undersøker hva paradigmeskiftet innebærer og setter inkludering i arbeidslivet i fokus.

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

(21. Juni 2017) Den europeiske fagbevegelsen, ETUC, er kritisk til det de anser som dårlig sammenheng mellom OECDs gode makroøkonomiske analyser og de strategiske anbefalingene til det enkelte medlemsland. Rådene reflekterer ikke et nytt narrativ om inkluderende vekst. «Vær konsistent», oppfordrer generalsekretær Luca Visentini i møte med Arbeidsliv i Norden under OECD forum.

Plattformøkonomi, på hvilke vilkår?

(26. Mai 2017) Utgjør den digitale plattformøkonomien en fare for den nordiske modellen? Eller er modellen så robust at Norden kan sette betingelser og rammer for den voksende plattformkapitalismen? Hvilke strategier trengs for å påvirke utviklingen? Er en egen nordisk plattformøkonomi mulig? Arbeidsliv i Norden setter fremtidens arbeidsliv I fokus.

Britt Lundberg: Hela Nordens president

Britt Lundberg: Hela Nordens president

(04. Mai 2017) Gränshindren ska bort. Det är avgörande för både tillväxt och sysselsättning. Och viktigt under Finlands ordförandeskap år 2017 i Nordiska rådet. Det betonar årets NR-president Britt Lundberg, från Åland och Finland.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment